CLILC

 

Comisiynu Sgiliau a Galluogrwydd yng Nghymru

Mewn cysylltiad â chomisiynu gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn

Comisiynwyd y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol yr Institute of Public Care, Prifysgol Oxford Brookes i ymgymryd dadansoddiad o'r sgiliau a galluogrwydd o'r comisiynwyr sydd yn gyfrifol am comisiynu gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn. Edrychodd y dadansoddiad ar gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Dechreuwyd y gwaith gyda pheilot yn Gorllewin Cymru ac wedyn ymestyn dros weddill Cymru. Dangoswyd yr astudiaeth yn ansyfrdanol heriau sylweddol mewn cysylltiad â sgiliau a galluogrwydd. Mae'r canlyniadau o’r astudiaeth eisiau cael ei thrafod gan yr Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol, Gofal Cymdeithasol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Prosiect Asesiad Comisiynu Sgiliau a Galluogrwydd - Asesiad Peilot Gorllewin Cymru
  • Adroddiad - Agorwch y ddolen yma
  • Atodiad A - Fframwaith Asesiad - Agorwch y ddolen yma
Asesiad Cenedlaethol Comisiynu Sgiliau a Galluogrwydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru (Gwasanaethau Pobol Hŷn)
  • Adroddiad - Agorwch y ddolen yma
  • Atodiad A - Fframwaith Asesiad - Agorwch y ddolen yma
  • Atodiad B - Ymatebion i'r Arolwg- Agorwch y ddolen yma

 

https://www.wlga.cymru/commissioning-skills-and-capacity-in-wales