Bod yn Gynghorydd 2018

  • Pa mor agos at eich calon yw eich cymuned leol?
  • Hoffech chi newid unrhyw beth?
  • Ydych chi’n barod i wneud penderfyniadau anodd?
  • Beth am amlygu'r hyn sy'n bwysig i chi drwy fod yn gynghorydd lleol?

Bwriad y llawlyfr 'Bod yn Gynghorydd' i ymgeiswyr yw amlinellu'r wybodaeth sylfaenol i'w hystyried os ydych am fod yn gynghorydd. Mae'n cynnwys llu o ddolenni lle cewch wybodaeth fanylach ar y we yn ogystal â barn cynghorwyr i'ch helpu chi benderfynu p'un ai ydych am fynd lawr y llwybr hwn ai peidio.

Os ydych yn ystyried sefyll mewn etholiad i fod yn gynghorydd, dyma wybodaeth am y taliadau y gallech eu derbyn. (Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol) - Gweld yma

Ydych chi erioed wedi meddwl sut fyddai bywyd fel cynghorydd llywodraeth leol? Dyma detholiad o glipiau fideo yn dangos rôl cynghorydd llywodraeth leol.

  • Llywodraeth Cymru - Gweld yma
  • Cyngor Gwynedd - Gweld yma
  • Cyngor Sir Fynwy - Gweld yma
  • Cyngor Sir Fynwy - Gweld yma

Gwyliwch y ffilmiau byr isod paratowyd gan Cyngor Sir Powys ar gyfer Wythnos Democratiaeth Cenedlaethol 2018. Pump cynghorwyr yn rhannu eu profiadau:


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30