Bod yn Gynghorydd

- Pa mor agos at eich calon yw eich cymuned leol?

- Hoffech chi newid unrhyw beth?

- Ydych chi’n barod i wneud penderfyniadau anodd?

- Beth am amlygu'r hyn sy'n bwysig i chi drwy fod yn gynghorydd lleol?


Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan 'Byddwch yn Gynghorydd - Byddwch y Newid' www.byddwchyngynghorydd.cymru

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30