Ymchwiliadau pwyllgorau’r Cynulliad 2019

Ymchwiliad i eiddo gwag

Tystiolaeth WLGA / Panel Arbenigol Cymru Gyfan ar Dai yn y Sector Preifat - Gorffennaf 2019

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r Panel Arbenigol Cymru Gyfan ar Dai yn y Sector Preifat i ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedauto i eiddo gwag. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 3 Gorffennaf 2019 Agorwch y ddolen yma

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

Tystiolaeth WLGA - Mehefin 2019

Pwyllgor Cyllid

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Cyllid i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 5 Mehefin 2019 Agorwch y ddolen yma

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus

Tystiolaeth WLGA - May 2019

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad byr Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru, 'Gwella trafnidiaeth gyhoeddus'.

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â’r UE 

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Tystiolaeth WLGA - May 2019

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i waith dilynol y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit.

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Ymchwiliad ynghylch datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Tystiolaeth WLGA - Ionawr 2019

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ynghylch datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol.

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Mae rhagor o wybodaeth gan: Barry Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30