Ymchwiliadau pwyllgorau’r Cynulliad 2019

Ymchwiliad ynghylch datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Tystiolaeth WLGA - Ionawr 2019

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ynghylch datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol.

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Mae rhagor o wybodaeth gan: Barry Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30