Penodi Ysgrifennydd Cabinet newydd dros Lywodraeth Leol

Dydd Gwener, 03 Tachwedd 2017

Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru o’r Cabinet newydd, dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd):

 

“Hoffwn longyfarch Alun Davies AC ar ei benodiad fel yr Ysgrifennydd Cabinet newydd dros Lywodraeth Leol. Mae eisoes wedi dangos dycnwch, brwfrydedd ac ymroddiad di-gwestiwn yn ei rôl flaenorol fel Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, ac edrychaf ymlaen i barhau i weithio ag ef yn ei rôl newydd.”

“Hoffwn hefyd dalu teyrnged i Mark Drakeford AC am ei waith yn arwain portffolio llywodraeth leol. Yn hanesyddol, teg yw dweud nad yw’r berthynas rhwng llywodraeth leol a chanolog wastad wedi bod yn rhwydd. Ond mae’r dull cynhwysol, adeiladol a phartneriaethol a gymerodd Mark yn ei gyfnod yn y rôl wedi dod a llywodraeth leol a Llywodraeth Cymru i ddeall eu gilydd yn well er mwyn gwneud cynnydd gyda’n gilydd mewn ystod o faterion, yn cynnwys diwygio llywodraeth leol ac ymateb i heriau ariannol eithriadol.”

“Edrychwn ymlaen i barha i weithio gyda Mark Drakeford AC yn ei rôl fel Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid, a gyda Alun Davies AC fel yr Ysgrifennydd Cabinet dros Lywodraeth Leol.”

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30