CLILC

 

Cyfansoddiad WLGA

Enw a natur y Gymdeithas

Nod

Amcanion a phwerau’r Gymdeithas

Ieithoedd a gwybodaeth

Y Cyngor

Aelodau’r Cyngor

Pleidleisio yn ystod cyfarfodydd y Cyngor

Cylchoedd gwleidyddol

Bwrdd Gweithredu

Deiliaid swyddi

Pwyllgor Archwilio

Is-bwyllgor Rheoli

Cylchoedd a phwyllgorau ymgynghorol

Cylchoedd rhanbartho

Aelodau cyswllt 

Cynrychiolwyr mewn cyrff allanol 

Cyfarfodydd y Cyngor a’u gweithdrefnau

Rhybudd o gynnig

Cyfarfodydd arbennig

Datgan buddiannau 

Trefniadau cytundebol ar ran y Gymdeithas 

Prif weithredwr a staff

Cymorth i gylchoedd gwleidyddol

Lwfansau’r aelodau

Materion ariannol

Gadael y Gymdeithas

Diddymu’r Gymdeithas

Newid y Cyfansoddiad

Cymdeithas Llywodraeth Leol

Amhleidioldeb y staff

Datganiadau cyhoeddus

 

 

https://www.wlga.cymru/WLGA-Constitution