CLILC

 

Posts in Category: Cydraddoldeb a chydlyniant cymunedol

  • RSS

"Dangoswch nad oes lle mewn cymdeithas i drais yn erbyn menywod" 

Dydd Iau, 25 Tachwedd 2021 Categorïau: Cydraddoldeb a chydlyniant cymunedol Newyddion
Dylai sgyrsiau ynglŷn ag atebolrwydd am drais yn erbyn menywod ganolbwyntio ar ymddygiad y cyflawnwyr yn lle ymddygiad y dioddefwyr yn ôl y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, wrth i'r byd gofio Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn... darllen mwy
 

Cynghorau Cymru wedi ymrwymo i Gymru Wrth Hiliol 

Dydd Mercher, 24 Mawrth 2021 Categorïau: Cydraddoldeb a chydlyniant cymunedol Newyddion
Mae CLlLC a phob un o gynghorau Cymru wedi arwyddo addewid #DimHiliaethCymru cyn cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Cymru gan Lywodraeth Cymru ac i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Dileu Gwahaniaethu ar Sail... darllen mwy
 

Adnoddau cefnogi plant sy’n ffoaduriaid ar gyfer athrawon ac ysgolion nawr ar gael ar-lein 

Dydd Mercher, 20 Mehefin 2018 Categorïau: Cydraddoldeb a chydlyniant cymunedol Newyddion
Mae pecyn sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer athrawon ac ysgolion i gefnogi anghenion plant sy’n ffoaduriaid wedi eu ailcartrefu yng Nghymru, nawr ar gael i’w gychu ar-lein. Wedi’i leoli ar borth addysg ar-lein Hwb, bwriad y pecyn yw i... darllen mwy
 

Llywodraeth leol yn #GweithioDrosGynnydd ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 

Caiff Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ei nodi heddiw gyda llu o weithgareddau ar draws Cymru i ddathlu cyfraniad menywod ac i weithio dros gynnydd ar gynrychiolaeth gyfartal. Bydd cyfarfodydd rhwydweithiau menywod, trafodaethau ac arddangosfeydd... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=30&mid=909&pageid=68