CLILC

 

Posts From Medi, 2012

  • RSS

Archifau

WLGA rhaid newid trefn ariannu tai'r cynghorau 

Dydd Iau, 13 Medi 2012 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu heddiw adroddiad am wella ansawdd tai cymdeithasol yng Nghymru, gan ofyn i drefn ariannu tai cyngor gael ei diwygio'n fater o frys. Mae'r adroddiad gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad yn amlinellu'r cynnydd ynglŷn... darllen mwy
 

Ymweld Chernyw ynglŷn manteisio ar arian Undeb Ewrop 

Dydd Iau, 06 Medi 2012 Categorïau: Newyddion
Mae cynghorau lleol y de-orllewin wedi arwain ymweliad â nifer o brosiectau pwysig yng Nghernyw i rannu gwybodaeth am ddefnyddio arian Undeb Ewrop yn effeithiol. Fel siroedd y gorllewin a chymoedd y deheubarth, mae Cernyw yn ymwneud â Rhaglen... darllen mwy
 

Mae gwasanaethau'r cynghorau yn gwella o hyd er gwaetha'r llymder 

Dydd Mawrth, 04 Medi 2012 Categorïau: Newyddion
Mae ystadegau gafodd eu cyhoeddi heddiw yn dangos bod y rhan fwyaf o wasanaethau cynghorau Cymru wedi parhau i wella dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn ôl yr wybodaeth gyhoeddodd Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru heddiw, bu cynnydd yn ystod 2011-12... darllen mwy
 

Pa mor ddrud ac ymarferol fydd diwygio trefn y budd-daliadau? 

Dydd Mawrth, 04 Medi 2012 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion
Mae cynghorau lleol Cymru wedi dod ynghyd i gwestiynu Llywodraeth San Steffan am gost diwygio trefn budd-daliadau’r Deyrnas Gyfunol ac anawsterau’r drefn newydd. Fe roes y Frenhines sêl ei bendith ar Ddeddf ‘Diwygio Budd-daliadau’ fis Mawrth... darllen mwy
 

Gwasanaethau newydd ar gyfer gwella ysgolion 

Dydd Llun, 03 Medi 2012 Categorïau: Newyddion
Ac ysgolion Cymru ar fin tymor newydd, mae pedwar gwasanaeth rhanbarthol wedi’u sefydlu i’w gwella. Bydd y gwasanaethau hynny’n helpu i drawsffurfio trefn addysg y wlad. Trwy gydweithio ar ffurf pedwar consortiwm addysg rhanbarthol yn hytrach na ... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=9&year=2012&pageid=68&mid=909