CLILC

 

Posts From Awst, 2018

  • RSS

CLlLC yn llongyfarch dysgwyr ar ddiwrnod canlyniadau TGAU 

Dydd Iau, 23 Awst 2018 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Mae CLlLC wedi llongyfarch dysgwyr heddiw sy’n derbyn eu canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Cymru yn ystod yr ail flwyddyn o newid mawr i’r cymwysterau. Cynyddodd y nifer o ddysgwyr a gyflawnodd raddau A*-A o 17.9% i 18.5% eleni, ac enillodd 61.6%... darllen mwy
 

Graddau Safon Uwch yn parhau i wella 

Dydd Iau, 16 Awst 2018 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Bu Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn llongyfarch disgyblion ar draws Cymru heddiw ar eu llwyddiant yn eu arholiadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru. Mae’r nifer o ddisgyblion a lwyddodd i gyrraedd graddau A* wedi codi i 8.7% o ymgeiswyr – y... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=8&year=2018&pageid=68&mid=909