CLILC

 

Posts From Awst, 2017

  • RSS

Llongyfarch disgyblion ar lwyddiant Safon Uwch 

Dydd Iau, 17 Awst 2017 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Bu Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn llongyfarch disgyblion ar draws Cymru heddiw ar eu llwyddiant yn eu arholiadau Lefel A a Bagloriaeth Cymru. Mae’r nifer o ddisgyblion a lwyddodd i gyrraedd graddau A* – E wedi codi unwaith eto, yn dilyn y... darllen mwy
 

'Bwyd a Hwyl' i fwy o blant ar draws Cymru yr Haf hwn 

Dydd Mawrth, 15 Awst 2017 Categorïau: Newyddion Rheoliadau Bwyta'n Iach yn yr Ysgol
Mae rhaglen sydd â’r bwriad o helpu plant yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn cael ei ehangu yr Haf yma, wrth i blant mewn mwy o ardaloedd allu cymryd mantais o gyfleoedd i fod yn fwy actif, bwyta’n iachach a ffurfio cyfeillgarwch gyda... darllen mwy
 

Datganiad i'r Wasg WLGA am achos Forge Care Homes Ltd ac eraill (Ceiswyr) yn erbyn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (Atebwyr) [2017] UKSC 56 – Apêl ar ôl EWCA Civ 26[2016] 

Dydd Iau, 03 Awst 2017 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Ynglŷn â phenderfyniad y Goruchaf Lys ar ariannu gofal ymgeledd heddiw, mae WLGA yn hyderus y bydd pawb yn gallu symud ymlaen. Roedd yn yr achos hwn faterion cymhleth ac ymestynnol sydd wedi profi egwyddorion cyfreithiol. Er y gallai ymddangos ar yr ... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=8&year=2017&pageid=68&mid=909