CLILC

 

Posts From Gorffennaf, 2019

  • RSS

Lansio cynlluniau Bwyd a Hwyl ar draws Cymru ar gyfer gwyliau'r haf 

Dydd Llun, 29 Gorffennaf 2019 Categorïau: Newyddion Rheoliadau Bwyta'n Iach yn yr Ysgol
Bydd mwy o gynlluniau Bwyd a Hwyl nag erioed yn cael eu rhedeg ar draws Cymru yr haf hwn, yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc i gymdeithasu a mwynhau prydau bwyd iachus. Rhaglen wedi’i lleoli mewn ysgolion yw Bwyd a Hwyl, sydd wedi’i ariannu yn... darllen mwy
 

Eglurder ynglyn â threfniadau cyllido yn y dyfodol yn “hanfodol” i ddyfodol cymunedau gwledig, medd Fforwm Wledig CLlLC 

Dydd Mawrth, 23 Gorffennaf 2019 Categorïau: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio Newyddion
Mae eglurder o ran trefniadau cyllido yn y dyfodol yn “hanfodol” i sicrhau bod cymunedau gwledig yn cael eu cefnogi wedi Brexit, yn ôl cynrychiolwyr awdurdodau gwledig yn siarad yr wythnos yma o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Bu cyd... darllen mwy
 

Lleihau allyriadau carbon o dai yn “gam pwysig” i fynd i’r afael â thlodi tanwydd 

Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019 Categorïau: Newyddion Tai Yr amgylchedd, gwastraff a bioamrywiaeth
Yn ymateb i gyhoeddi adroddiad annibynnol gan y Grŵp Cynghorol ar Ddatgarboneiddio Cartrefi, dywedodd llefarydd CLlLC dros Dai, y Cynghorydd Andrea Lewis (Abertawe): “Mae’r adroddiad yma heddiw yn gyfraniad gwerthfawr i’n hymdrechion ar y... darllen mwy
 

Cyfnod ymgynghoriad wedi’i ymestyn ar gyfer adolygiad i wasanaeth synhwyraidd a chyfathrebu De Ddwyrain Cymru 

Dydd Mawrth, 16 Gorffennaf 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Gwella a chyflawni Newyddion
Bydd rhagor o amser yn cael ei roi i adolygiad annibynnol i ddarpariaeth Gwasanaeth synhwyraidd a chyfathrebu rhanbarthol De Ddwyrain Cymru i gasglu tystiolaeth gan randdeiliaid perthnasol. Yn cael ei adnabod fel SENCOM, darperir y gwasanaeth yn... darllen mwy
 

Blwyddyn gynhyrchiol arall i'r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol 

Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol
Mae Adroddiad Blynyddol y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol 2018/19 wedi cael ei gyhoeddi heddiw, gan ddangos ystod y gwaith sydd wedi’i gwblhau ar draws Cymru. Gynt y Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol, mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi cyflawni... darllen mwy
 

Mwy o gyllid ei angen ar addysg yng Nghymru, yn ôl adroddiad Cynulliad 

Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Mae CLlLC heddiw wedi croesawu cyhoeddi adroddiad gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad i’w hymchwiliad estynedig i ariannu ysgolion. Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd). Arweinydd CLlLC a Llefarydd dros... darllen mwy
 

CLlLC yn rhannu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i adeiladu mwy o dai fforddiadwy 

Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019 Categorïau: Newyddion Tai
Mae CLlLC wedi croesawu ymateb Llywodraeth Cymru i’r Adolygiad Annibynnol i’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy, a wnaeth adrodd ym Mai 2019. Yn ymateb i ddatganiad y Gweinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, Julie James AC, dywedodd y Cynghorydd... darllen mwy
 

Arweinydd CLlLC yn annog cynghorwyr i sefyll yn erbyn bygythiadau ac ymosodiadau mewn bywyd cyhoeddus 

Dydd Mercher, 03 Gorffennaf 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Mae Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), y Cynghorydd Debbie Wilcox, wedi rhybuddio heddiw am y cynnydd mewn bygythiadau a cham-drin aelodau etholedig. Yn siarad yng nghynhadledd flynyddol y Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA) yn... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=7&year=2019&pageid=68&mid=909