CLILC

 

Posts From Gorffennaf, 2016

  • RSS

Ymateb i bryderon am ddyledion treth y cynghorau 

Dydd Mercher, 27 Gorffennaf 2016 Categorïau: Newyddion
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi ymateb i’r amryw bryderon am ôl-ddyledion treth y cynghorau, gan amlinellu’r dull effeithlon iawn ond tringar sydd ar waith ledled y wlad. Ynglŷn â phryderon am faint o dreth sydd heb ei thalu,... darllen mwy
 

Cydweithio â sipsiwn a phobl grwydrol eraill i bennu angen safleoedd 

Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2016 Categorïau: Newyddion
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi sicrhau sipsiwn a phobl grwydrol eraill y bydd cynghorau lleol yn parhau i gydweithio’n agos â nhw i bennu a fydd angen safleoedd newydd. Gan ymateb i bryderon am angen safleoedd newydd, meddai... darllen mwy
 

Cryfder ar y cyd 

Dydd Mawrth, 05 Gorffennaf 2016 Categorïau: Newyddion
Yn sgîl cytundeb yn ystod cyfarfod Cyngor WLGA ddydd Gwener 1af Gorffennaf, meddai llefarydd ar ran WLGA: “Mae’r cynghorau lleol yn falch o hybu natur amryfal pob cymuned o Fae Caerdydd i Fangor. Mae gyda nhw hanes o oddefgarwch sydd wrth wraidd... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=7&year=2016&pageid=68&mid=909