CLILC

 

Posts From Mehefin, 2018

  • RSS

CLlLC wedi siomi â phenderfyniad Llywodraeth DU ar forlyn llanw Abertawe 

Dydd Llun, 25 Mehefin 2018 Categorïau: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio Newyddion
Mae CLlLC wedi mynegi siom ar y cyhoeddiad nad yw Llywodraeth y DU yn barod i gefnogi morlyn llanw Bae Abertawe, Yn ymateb i gyhoeddiad brynhawn heddiw, dywedodd Arweinydd y Gymdeithas y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd): “Rwyf wedi fy ... darllen mwy
 

Adnoddau cefnogi plant sy’n ffoaduriaid ar gyfer athrawon ac ysgolion nawr ar gael ar-lein 

Dydd Mercher, 20 Mehefin 2018 Categorïau: Cydraddoldeb a chydlyniant cymunedol Newyddion
Mae pecyn sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer athrawon ac ysgolion i gefnogi anghenion plant sy’n ffoaduriaid wedi eu ailcartrefu yng Nghymru, nawr ar gael i’w gychu ar-lein. Wedi’i leoli ar borth addysg ar-lein Hwb, bwriad y pecyn yw i... darllen mwy
 

Cymryd camau ymlaen wrth wella a chodi ymwybyddiaeth am wasanaethau awtistiaeth 

Dydd Mawrth, 19 Mehefin 2018 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol
Mae rhaglen sydd â’r nôd o godi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o awtistiaeth nawr wedi cael ei gyflwyno mewn 80 ysgol gynradd yng Nghymru, yn ôl adroddiad blynyddol a gyhoeddwyd heddiw. Mae ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’, a ddatblygwyd gan y Tîm ... darllen mwy
 

Bywiogi’r cymunedau gwledig i wynebu Brexit, meddai Fforwm Gwledig CLlLC 

Dydd Gwener, 15 Mehefin 2018 Categorïau: Ewrop Newyddion
Mae Fforwm Gwledig CLlLC, sy’n cynnwys naw awdurdod lleol gwledig o bob cwr o Gymru, yn galw ar Lywodraethu Cymru a’r DU i sicrhau nad yw cymunedau gwledig Cymru’n cael eu gadael ar ôl, ar ôl Brexit. Fe wnaeth arweinwyr yr awdurdodau hyn... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=6&year=2018&pageid=68&mid=909