CLILC

 

Posts From Mehefin, 2017

  • RSS

Rhoi diolch i weithwyr ieuenctid yn ystod Wythnos Waith Ieuenctid 

Dydd Mercher, 28 Mehefin 2017 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Cafodd ymroddiad ac ymrwymiad gweithwyr ieuenctid ei ddathlu mewn seremoni wobrwyo ar ddydd Gwener 23 Mehefin i lansio Wythnos Waith Ieuenctid 2017. Cyfres o ddigwyddiadau blynyddol yw Wythnos Waith Ieuenctid sydd yn rhoi cyfle i weithwyr... darllen mwy
 

Gwasanaethau cyhoeddus lleol yn perfformio’n dda, yn ôl arolwg diweddaraf 

Dydd Llun, 26 Mehefin 2017 Categorïau: Gwella a chyflawni Newyddion
Mae pobl yng Nghymru yn fodlon â gwasanaethau lleol cyhoeddus megis llyfrgelloedd, ailgylchu, ysgolion a gwasanaethau cymdeithasol, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Cymru diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw. Wrth ymateb i’r Arolwg... darllen mwy
 

WLGA yn penodi Arweinydd benywaidd cyntaf 

Dydd Gwener, 23 Mehefin 2017 Categorïau: Newyddion
Cafodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, ei phenodi yn Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Y Cynghorydd Wilcox yw Arweinydd benywaidd cyntaf WLGA a cafodd ei phenodiad ei gadarnhau gan Gyngor WLGA yn y... darllen mwy
 

Ffilm gydweithredol gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth am arwyddion awtistiaeth mewn plant 

Dydd Mawrth, 13 Mehefin 2017 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol
Mae ffilm newydd wedi ei lansio sydd â’r bwriad i wella dealltwriaeth gweithwyr proffesiynol rheng flaen o awtistiaeth mewn plant. Daeth y syniad am ffilm ‘The Birthday Party’ yn dilyn ymgynghoriad y Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol gydag unigolion... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=6&year=2017&pageid=68&mid=909