CLILC

 

Posts From Mai, 2014

  • RSS

Archifau

Croesawu rhagor o graffu 

Dydd Iau, 29 Mai 2014 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi cadarnhau heddiw fod byd llywodraeth leol wedi ymrwymo i ofalu y bydd penderfyniadau allweddol sy’n effeithio ar gymunedau lleol mor dryloyw ag y bo modd. Daw’r ymrwymiad hwnnw yn sgîl adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru sy’n dweud... darllen mwy
 

Gofyn am eglurdeb o ran ariannu'r cynghorau 

Dydd Mawrth, 20 Mai 2014 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi gofyn heddiw i Lywodraeth Cymru ddweud yn eglur faint o arian fydd ar gael i’r cynghorau lleol. Mewn llythyr i Bwyllgor y Cyfrifon Cyhoeddus, mae WLGA wedi gofyn i Lywodraeth Cymru roi amcangyfrifon eglurach a manylach mewn da bryd ... darllen mwy
 

Teyrnged i'r Cynghorydd Anthony Christopher 

Dydd Iau, 15 Mai 2014 Categorïau: Newyddion
Mae’n ddrwg gan WLGA glywed bod y Cynghorydd Anthony Christopher, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, wedi marw. Mae brwydr Anthony yn erbyn cancr dros yr 11 mlynedd diwethaf wedi bod yn un hir ac anodd ond, er gwaetha’r... darllen mwy
 

WLGA yn croesawu'r rhaglen newydd i wella ysgolion 

Dydd Iau, 01 Mai 2014 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu rhaglen gwerth miliynau o bunnoedd sydd wedi’i lansio i wella ysgolion. Bydd yn cynorthwyo deugain o ysgolion uwchradd yng Nghymru. Drwy ganolbwyntio’n uniongyrchol ar ysgolion sy’n wynebu’r amgylchiadau anoddaf, nod ‘Her... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=5&year=2014&pageid=68&mid=909