CLILC

 

Posts From Ebrill, 2019

  • RSS

CLlLC a Data Cymru yn llwyddo i gyrraedd statws Ymwybodol o Awtistiaeth 

Dydd Mawrth, 09 Ebrill 2019 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol
Mae sefydliadau CLlLC a Data Cymru wedi llwyddo i gyrraedd statws ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’ yn dilyn cwblhau rhaglen o hyfforddiant gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol. Er mwyn i sefydliad lwyddo i gyrraedd statws ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’, mae’n... darllen mwy
 

Digwyddiad cyntaf o’i fath i hybu llesiant awtistig 

Dydd Gwener, 05 Ebrill 2019 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol
Daeth pobl awtistig ynghyd yn Stadiwm Liberty, Abertawe ddydd Mercher, ar Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, mewn digwyddiad cyffrous i ddysgu mwy am lesiant a sut i fyw bywydau annibynnol. Croesawyd dros 150 o bobl awtistig i'r... darllen mwy
 

Datganiad CLlLC: Arweinydd yn talu teyrnged i'r Cyng Aaron Shotton 

Dydd Iau, 04 Ebrill 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Mewn ymateb i ddatganiad cynharach y Cynghorydd Aaron Shotton yn cadarnhau ei fwriad i gamu i lawr fel Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd), Arweinydd WLGA: “Hoffwn dalu teyrnged a diolch i Aaron am ei... darllen mwy
 

Mwy o gefnogaeth i rieni a gofalwyr plant awtistig wedi diagnosis 

Dydd Llun, 01 Ebrill 2019 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol
Bydd ffilm newydd sy’n cael ei lansio heddiw gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol sydd yn gobeithio cefnogi rhieni a gofalwyr plant awtistig sydd newydd dderbyn diagnosis. Mae adborth gan bobl awtistig a rhanddeiliaid eraill yn dangos bod bwlch o... darllen mwy
 

Gweithio mewn partneriaeth i sicrhau cyfundrefn treth gyngor decach 

Dydd Llun, 01 Ebrill 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion
Mae CLlLC heddiw wedi croesawu cyfres o fesurau sy’n cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru sydd â’r nôd o greu cyfundrefn treth gyngor decach, yn dilyn ymgynghori gyda CLlLC, awdurdodau lleol a MoneySavingExpert.com Mae’r mesurau newydd sy’n cael ... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=4&year=2019&pageid=68&mid=909