CLILC

 

Posts From Ebrill, 2017

  • RSS

Y Cynghorydd Keith Reynolds 

Dydd Llun, 10 Ebrill 2017 Categorïau: Newyddion
Gyda thristwch mawr y daeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i glywed am farwolaeth y Cynghorydd Keith Reynolds, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Gwasanaethodd y Cynghorydd Reynolds fel arweinydd y cyngor ers 2014, ac roedd wedi... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=4&year=2017&pageid=68&mid=909