CLILC

 

Posts From Mawrth, 2020

  • RSS

Gweithredu pellach i warchod y bobl sy’n wynebu’r risg fwyaf o goronafeirws 

Datganiad ar y cyd gan CLlLC, Llywodraeth Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Dydd Mawrth, 24 Mawrth 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Bydd Llywodraeth Cymru yn cysylltu’n uniongyrchol â phobl yng Nghymru sydd wedi’u datgan fel rhai sy’n wynebu risg uchel iawn o salwch difrifol oherwydd coronafeirws. Bydd pob person yn cael cyngor penodol ar sut orau i warchod eu hunain, yn... darllen mwy
 

Ple cynghorau i drigolion: “Peidiwch difaru na wnaethoch chi bethau’n wahanol. Arhoswch adref. Achubwch fywydau.” 

Dydd Mawrth, 24 Mawrth 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Mae arweinwyr cynghorau yn galw ar drigolion i lynnu at fesurau llym gan y llywodraeth ar ein bywydau dyddiol, er mwyn ymateb i bandemig Coroonafeirws. Mae gwasanaethau fel iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu llethu gan y pwyseddau digynsail... darllen mwy
 

Coronafeirws: Datganiad ar y cyd gan ADSS Cymru a CLlLC 

(Datganiad Cymraeg i ddilyn)
Dydd Gwener, 20 Mawrth 2020 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
The Association of Directors of Social Services Cymru (Wales) and the Welsh Local Government Association have praised the continued dedication and professionalism of social care workers caring for the most at-risk citizens; and are emphasising the... darllen mwy
 

Coronafeirws: Datganiad ar y cyd gan CLlLC a Llywodraeth Cymru 

Datganiad ar y cyd gan y Gweinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, Julie James, ac Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Y Cyng Andrew Morgan
Dydd Mawrth, 17 Mawrth 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
“Rydyn ni’n wynebu argyfwng iechyd cyhoeddus, sydd â’r potensial i effeithio nifer fawr o bobl ar draws Cymru ac i amharu’n fawr ar fywyd pob dydd. “Rydyn ni’n gwybod fod pobl yn poeni. Os gweithiwn ni gyda’n gilydd, fe allwn ni orchfygu’r... darllen mwy
 

Cyllideb y DU: “Rhowch sicrwydd hir dymor i wasanaethau cyhoeddus Cymru” 

Dydd Mawrth, 10 Mawrth 2020 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae CLlLC heddiw yn galw ar Lywodraeth y DU i ymrwymo i fuddsoddiad parhaus mewn gwasanaethau cyhoeddus yn y Gyllideb yr wythnos yma. Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: “Mae gwasanaethau lleol yn... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=3&year=2020&pageid=68&mid=909