CLILC

 

Posts From Mawrth, 2017

  • RSS

WLGA yn galw am fuddsoddi mewn Gwasanaethau Cymdeithasol 

Dydd Iau, 09 Mawrth 2017 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn galw am ragor o arian ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, yn dilyn adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar wariant yn y maes ers cychwyn llymder. Dengys yr adroddiad gan Wasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025... darllen mwy
 

Datganiad i’r Wasg WLGA - Cyllideb Wanwyn Llywodraeth y DU 2017 

Dydd Mercher, 08 Mawrth 2017 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Bydd gwasanaethau lleol a ddibynnir arnynt gan y rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau yn parhau i wynebu dyfodol ansicr. Bydd diffyg o £200m mewn cyllid lleol flwyddyn nesaf, ac yn codi i £540m erbyn 2019-20, gyda bron i hanner y ffigwr yma oherwydd... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=3&year=2017&pageid=68&mid=909