CLILC

 

Posts From Chwefror, 2016

  • RSS

Archifau

WLGA o blaid bod yn aelod o Undeb Ewrop 

Dydd Llun, 22 Chwefror 2016 Categorïau: Ewrop Newyddion
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gryf o’r farn y dylai’r Deyrnas Gyfunol fod yn aelod o Undeb Ewrop. Mae wedi mynegi’r farn honno eto ar ôl cadarnhad y bydd refferendwm am aelodaeth y Deyrnas Gyfunol o Undeb Ewrop ar 23ain Mehefin... darllen mwy
 

Menter nofio'n rhad ac am ddim i bobl y lluoedd arfog yng Nghymru 

Dydd Mercher, 03 Chwefror 2016 Categorïau: Newyddion
Bydd cynghorau lleol Cymru yn ymwneud â menter arloesol trwy gynnig cyfle i’r rhai sydd, neu a fu, yn y lluoedd arfog nofio’n rhad ac am ddim. Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £100,000 i ariannu’r nofio, y fenter ddiweddaraf mewn pecyn cynyddol o... darllen mwy
 

Gofyn am gymorth i ateb gofynion statudol 

Dydd Mawrth, 02 Chwefror 2016 Categorïau: Newyddion
Mae’r cynghorau lleol wedi gofyn am ragor o gymorth ariannol i ateb gofynion Mesur yr Amgylchedd a fydd gerbron y Cynulliad Cenedlaethol heddiw. Er eu bod yn croesawu’r mesur yn ffordd bwysig o fynd i’r afael â’r newid hinsoddol a gofalu y bydd... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=2&year=2016&pageid=68&mid=909