CLILC

 

Posts From Rhagfyr, 2013

  • RSS

Archifau

Clod i gynghorau lleol Cymru 

Dydd Iau, 19 Rhagfyr 2013 Categorïau: Newyddion
Mae cynghorau Cymru yn parhau i weithio’n dda o’u cymharu â chynghorau gweddill y Deyrnas Gyfunol, ac maen nhw wedi ennill nifer o wobrau meincnodi APSE eleni. Mae 250 o gynghorau ledled y deyrnas yn ymwneud â rhwydwaith APSE o’u gwirfodd i... darllen mwy
 

Cadarnhad bod gwasanaethau lleol mewn perygl 

Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2013 Categorïau: Newyddion
Mae arweinyddion byd llywodraeth leol Cymru wedi rhybuddio y bydd toriadau parhaus yn peryglu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol. Dywedon nhw hynny ar ôl i Lywodraeth Cymru gadarnhau y bydd cynghorau lleol yn wynebu diffyg o £300 miliwn erbyn... darllen mwy
 

Adroddiad am fanteision gofal ataliol 

Dydd Mawrth, 10 Rhagfyr 2013 Categorïau: Newyddion
Bydd adroddiad newydd heddiw yn amlinellu nifer o argymhellion allweddol ynglŷn â’r modd y gall byd llywodraeth leol, y GIG a’u partneriaid roi gwasanaethau gofal gwell a chyson ledled Cymru. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar wasanaethau... darllen mwy
 

Siom i bawb yn nhrefn addysg Cymru ar l canlyniadau PISA 

Dydd Mawrth, 03 Rhagfyr 2013 Categorïau: Newyddion
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi ymateb i arolwg diweddaraf PISA, gan ddweud bod rhaid defnyddio’r canlyniadau i wella trefn addysg y wlad. Gwella deilliannau i ddysgwyr a chodi safonau yw blaenoriaethau pob trefn addysg. Mae... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=12&year=2013&pageid=68&mid=909