CLILC

 

Posts From Tachwedd, 2017

  • RSS

Penodi Ysgrifennydd Cabinet newydd dros Lywodraeth Leol 

Dydd Gwener, 03 Tachwedd 2017 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru o’r Cabinet newydd, dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd): “Hoffwn longyfarch Alun Davies AC ar ei benodiad fel yr Ysgrifennydd Cabinet newydd dros Lywodraeth Leol. Mae eisoes wedi dangos... darllen mwy
 

WLGA yn croesawu cefnogaeth pwyllgor Cynulliad dros ddatganoli pwerau datblygu economaidd i ranbarthau 

Dydd Iau, 02 Tachwedd 2017 Categorïau: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio Newyddion
Wrth groesawu’r adroddiad gan Bwyllgor y Cynulliad ar gyfer Economi, Isadeiledd a Sgiliau heddiw, dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe), Llefarydd WLGA dros Ddatblygu Economi, Ewrop ac Egni: “Rwy’n falch bod casgliadau’r pwyllgor yn... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=11&year=2017&pageid=68&mid=909