CLILC

 

Posts From Tachwedd, 2012

  • RSS

Archifau

WLGA am gadw addysg ym myd llywodraeth leol 

Dydd Mawrth, 20 Tachwedd 2012 Categorïau: Newyddion
Meddai'r Cynghorydd Bob Wellington (Tor-faen), Arweinydd WLGA: “Bydd WLGA yn gwrthwynebu'n ffyrnig unrhyw gynnig sy'n awgrymu na ddylai addysg fod o dan reolaeth y cynghorau lleol achos y byddai'n groes i'r egwyddor o reolaeth ac atebolrwydd... darllen mwy
 

Ariannu Rhaglen 'Cymunedau yn Gyntaf' 

Dydd Llun, 19 Tachwedd 2012 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu'r cyhoeddiad y bydd Rhaglen 'Cymunedau yn Gyntaf' yn parhau ar wedd newydd, gan ofyn am ragor o sicrwydd i'r cynghorau lleol sydd heb glywed eto a fyddan nhw'n ymwneud â'r rhaglen. Gan fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi... darllen mwy
 

Diddordeb siomedig o ran ethol comisiynwyr 

Dydd Gwener, 16 Tachwedd 2012 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi cadarnhau ei bod am gydweithio â'r comisiynwyr newydd dros faterion plismona a throseddu er ei bod wedi'i siomi gan lefel y diddordeb yn yr etholiadau. Meddai Prif Weithredwr WLGA, Steve Thomas CBE: “Yn gyntaf, fe hoffai WLGA... darllen mwy
 

Cynllunwyr lleol o blaid newid y polisi gwladol 

Dydd Iau, 15 Tachwedd 2012 Categorïau: Newyddion
Mae’r awdurdodau cynllunio lleol wedi croesawu’r newidiadau mae Llywodraeth Cymru wedi’u cyhoeddi ynglŷn â threfn y cynllunio am y byddan nhw’n helpu economi’r wlad i dyfu’n barhaus. Gan fod trefn y cynllunio’n hanfodol i les Cymru, diben y... darllen mwy
 

Ymdrech yr ifainc yn Wythnos y Gwaith Ieuenctid 

Dydd Gwener, 02 Tachwedd 2012 Categorïau: Newyddion
Bydd dros 1,000 o bobl ifanc yn crwydro ffiniau ac arfordir Cymru dros y penwythnos i ddathlu dechrau Wythnos Gwaith Ieuenctid 2012. Bydd pob carfan yn crwydro'r rhan o Lwybr Arfordir Cymru neu Lwybr Chlawdd Offa sy'n ffinio ar ei sir ei hun –... darllen mwy
 

Effeithiau negyddol 'treth yr ystafelloedd gwely' 

Dydd Gwener, 02 Tachwedd 2012 Categorïau: Newyddion
Mynegodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ei phryderon heddiw am y dreth mae Llywodraeth San Steffan yn bwriadu ei chyflwyno ynglŷn ag ystafelloedd gwag. Mae bwriad i newid trefn budd-daliadau'r Deyrnas Gyfunol fis Ebrill 2013 fel y bydd... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=11&year=2012&pageid=68&mid=909