CLILC

 

Posts From Hydref, 2013

  • RSS

Archifau

Adroddiad am dreth yr ystafelloedd gwely 

Dydd Iau, 17 Hydref 2013 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu adroddiad gan Bwyllgor Materion Cymru, sy’n cydnabod y bydd newidiadau yn nhrefn budd-dal tai’r Deyrnas Gyfunol yn effeithio’n fawr ar Gymru a bod angen cadw llygad barcud ar yr effeithiau hynny. Gan fod dros 250,000 o... darllen mwy
 

Gofyn am gymorth y bobl mewn sefyllfa anodd 

Dydd Mercher, 16 Hydref 2013 Categorïau: Newyddion
Yn sgîl cyhoeddi manylion dyraniad ariannol pob cyngor lleol ar gyfer y ddwy flynedd nesaf ddoe, mae cadarnhad bod byd llywodraeth leol Cymru yn wynebu toriadau na welodd eu tebyg erioed wrth geisio diogelu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol. Ar ôl ... darllen mwy
 

Paratoi ar gyfer rhaglenni 2014-20 Undeb Ewrop 

Dydd Iau, 10 Hydref 2013 Categorïau: Ewrop Newyddion
Mae nifer o gynghorwyr a swyddogion llywodraeth leol o amryw rannau o Gymru wedi ymweld â Brwsel o dan nawdd WLGA i gynrychioli awdurdodau lleol y wlad yn ystod Wythnos y Rhanbarthau a’r Dinasoedd (neu Wythnos y Diwrnodau Agored) sy’n mynd rhagddi... darllen mwy
 

175 miliwn yn llai, rhaid cwtogi ar wasanaethau 

Dydd Mawrth, 08 Hydref 2013 Categorïau: Newyddion
Mae arweinyddion pob plaid wleidyddol ym myd llywodraeth leol wedi adweithio’n gryf i gyllideb arfaethedig fydd yn cwtogi o £175 miliwn ar eu harian craidd yn 2014/15 ac yn torri £65 miliwn ychwanegol yn 2015/16, gan adael y cynghorau lleol i wynebu ... darllen mwy
 

Cytundeb ar wasanaethau gwella ysgolion 

Dydd Llun, 07 Hydref 2013 Categorïau: Newyddion
Mae’r cytundeb y daeth y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Huw Lewis AC, a Llefarydd WLGA dros Addysg, y Cynghorydd Ali Thomas, iddo heddiw yn newid mawr yn y modd mae gwasanaethau gwella ysgolion Cymru yn cael eu trefnu a’u cynnal. Ar ôl trafod... darllen mwy
 

Cynhadledd WLGA am ddefnyddio arian Undeb Ewrop i drechu tlodi yng Nghymru 

Dydd Iau, 03 Hydref 2013 Categorïau: Newyddion
Ar 4ydd Hydref, fe fydd WLGA yn dod â’r bobl sy’n gyfrifol am ddefnyddio arian Undeb Ewrop yng Nghymru at ei gilydd mewn cynhadledd i drafod y ffordd orau o fanteisio ar gyfres ariannu newydd yr undeb i leddfu tlodi ac allgau cymdeithasol ledled y... darllen mwy
 

Adroddiad newydd am Fesur Gofal Cymdeithasol 

Dydd Mercher, 02 Hydref 2013 Categorïau: Newyddion
Ar y cyd â Chydffederasiwn GIG Cymru, cyhoeddodd WLGA heddiw adroddiad sy’n dadansoddi goblygiadau Mesur ‘Gofal Cymdeithasol a Lles’ Cymru dros y tymor hir. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddechrau 2013 y byddai’n cyflwyno’r mesur i sefydlu... darllen mwy
 

Dyletswyddau newydd Mesur Teithio'n Weithgar 

Dydd Mawrth, 01 Hydref 2013 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi gofyn am fanylion ariannu eglur ar gyfer dyletswyddau newydd y cynghorau yn sgîl Mesur ‘Teithio’n Weithgar’ Cymru. Nod y mesur newydd yw ehangu a gwella rhwydwaith cerdded a seiclo Cymru trwy ofyn i’r awdurdodau lleol fapio,... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=10&year=2013&pageid=68&mid=909