CLILC

 

Diwrnod Hawliau Gofalwyr: CLlLC yn diolch i ofalwyr mewn blwyddyn heriol tu hwnt

  • RSS
Dydd Iau, 26 Tachwedd 2020 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Dydd Iau, 26 Tachwedd 2020

​Yn nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr heddiw, dywedodd y Cynghorydd Huw David (Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

“Ni fyddai ein system gofal yn gallu goroesi heb gyfraniad gofalwyr di-dal, sydd yn darparu cefnogaeth hollbwysig i bobl bob dydd. Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr heddiw, hoffwn ddweud diolch enfawr ar ran bawb o fewn llywodraeth leol i’r holl ofalwyr yng Nghymru am y gofal a’r gefnogaeth mae nhw’n ei roi i’w hanwyliaid yn ddyddiol.”

“Er bod rôl gofalwyr di-dal wastad wedi bod yn un annatod, ond mae’r argyfwng COVID wedi amlygu hynny hyd yn oed yn fwy. Ceir dystiolaeth pellach yn yr adroddiad heddiw o rôl hanfodol gofalwyr di-dal a’r cyfraniad aruthrol mae nhw’n ei wneud. Y gwirionedd yw y byddai annibyniaeth a safon bywyd llawer o bobl yn cael ei gyfaddawdu heb ofalwyr, a bydd y baich ar ein gwasanaethau cymdeithasol a’r GIG yn chwyddo’n fwy. Does dim llawer o swyddi neu rolau sydd yn fwy pwysig.”

“Mae llywodraeth leol yn deall hyn yn llwyr a, thrwy weithio gyda’n gilydd gyda sefydliadau partner yn cynnwys iechyd a Llywodraeth Cymru, mae angen i ni sicrhau ein bod ni’n adnabod y cyfleon a’r cyllid ar gyfer llywodraeth leol i’n galluogi ni i wneud yn siwr bod gofalwyr yn derbyn y gydnabyddiaeth a’r gefnogaeth y mae nhw’n ei haeddu.”

-DIWEDD-

 

NODIADAU I OLYGYDDION:

Mwy o wybodaeth am yr ymchwil gan Gofalwyr Cymru ar gael yma

 

 

http://www.wlga.cymru/carers-rights-day-wlga-thanks-carers-in-an-exceptionally-challenging-year