CLILC

 

Posts in Category: Gwasanaethau cymdeithasol

  • RSS

CLlLC yn croesawu Bonws Gofal Cymdeithasol 

Dydd Llun, 14 Chwefror 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Mae CLlLC wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru eu bod am ddarparu £96m i roi taliad ychwanegol o £1,000 i filoedd o weithwyr gofal cymdeithasol, sy'n cyd-fynd â chyflwyno'r cyflog byw go iawn, Dywedodd y Cynghorydd Huw David... darllen mwy
 

CLlLC yn ymateb i feirniadaeth gan Fforwm Gofal Cymru 

Mae CLlLC wedi amddiffyn cynghorau a’r gweithlu gofal cymdeithasol ymroddgar yn dilyn sylwadau sarhaus a di-sail a wnaed gan Fforwm Gofal Cymru mewn ymateb i gyhoeddiad cadarnhaol Llywodraeth Cymru am fwy o gyllid ar gyfer gofal cymdeithasol. ... darllen mwy
 

Diwrnod Hawliau Gofalwyr: CLlLC yn diolch i ofalwyr mewn blwyddyn heriol tu hwnt 

​Yn nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr heddiw, dywedodd y Cynghorydd Huw David (Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
Dydd Iau, 26 Tachwedd 2020 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
“Ni fyddai ein system gofal yn gallu goroesi heb gyfraniad gofalwyr di-dal, sydd yn darparu cefnogaeth hollbwysig i bobl bob dydd. Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr heddiw, hoffwn ddweud diolch enfawr ar ran bawb o fewn llywodraeth leol i’r holl ofalwyr... darllen mwy
 

Adroddiad Senedd ar effaith coronafeirws ar ofal cymdeithasol yn cael ei groesawu gan llywodraeth leol 

Dydd Iau, 09 Gorffennaf 2020 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Yn ymateb i adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar effaith coronafeirws ar iechyd a gofal cymdeithasol hyd yma dywedodd y Cynghorydd Huw David (Penybont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Mae... darllen mwy
 

Rhan i bob partner ei chwarae i sicrhau cynaliadwyedd cyllidebol y sector gofal, meddai CLlLC 

Dydd Llun, 22 Mehefin 2020 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Mae angen i bartneriaid dynnu ynghyd i helpu i sicrhau cynaliadwyedd ariannol y sector gofal cymdeithasol, yn ôl arweinwyr cyngor yng Nghymru. Mae galw eithriadol a chostau ychwanegol dros nifer o flynyddoedd wedi rhoi gwasanaethau gofal... darllen mwy
 

Cynghorau yn croesawu taliad ychwanegol o £500 i staff gofal 

Dydd Gwener, 05 Mehefin 2020 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Yn ymateb i gadarnhad y Prif Weinidog y bydd holl staff sy’n gweithio mewn cartrefi gofal yn derbyn taliad ychwanegol o £500, dywedodd y Cynghorydd Huw David (Penybont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Ofal Cymdeithasol a Iechyd: “Rydyn ni’n... darllen mwy
 

Coronafeirws: Datganiad ar y cyd gan ADSS Cymru a CLlLC 

(Datganiad Cymraeg i ddilyn)
Dydd Gwener, 20 Mawrth 2020 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
The Association of Directors of Social Services Cymru (Wales) and the Welsh Local Government Association have praised the continued dedication and professionalism of social care workers caring for the most at-risk citizens; and are emphasising the... darllen mwy
 

Gweithio ar y cyd yn "hanfodol" i baratoi at ganlyniadau Brexit  

Dydd Iau, 14 Chwefror 2019 Categorïau: Ewrop Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Mae Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi dweud heddiw fod cyfuno ymdrechion ar draws sectorau gofal cymdeithasol ac iechyd yn hanfodol i ddygymod ag effeithiau posib Brexit. Tra’n siarad mewn cynhadledd arbennig i gefnogi sector... darllen mwy
 

Cyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi Grant Byw'n Annibynnol Cymru 

Dydd Mawrth, 12 Chwefror 2019 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru, dywedodd y Cynghorydd Huw David (Penybont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Mewn cyfnod o lymder, mae unrhyw gyllid ar gyfer gofal cymdeithasol i’w groesawu a rwy’n falch gweld... darllen mwy
 

Mwy o gefnogaeth gan wasanaethau lleol yn hanfodol i helpu gofalwyr rhag cael eu gwthio i’r pen 

Dydd Mercher, 05 Rhagfyr 2018 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Mae rhagor o fuddsoddiad mewn gwasanaethau lleol yn hanfodol i helpu gofalwyr di-dâl rhag cael eu gwthio i’r eithaf ynghanol chwyddiant enfawr yn y galw ar gyfer cefnogaeth a gwasanaethau gofal, yn ôl CLlLC heddiw. Dengys arolwg gan Gofalwyr... darllen mwy
 
Tudalen 1 o 2 1 2 > >>
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=39&mid=909&pageid=68