CLILC

 

Posts in Category: Tai

  • RSS

Lleihau allyriadau carbon o dai yn “gam pwysig” i fynd i’r afael â thlodi tanwydd 

Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019 Categorïau: Newyddion Tai Yr amgylchedd, gwastraff a bioamrywiaeth
Yn ymateb i gyhoeddi adroddiad annibynnol gan y Grŵp Cynghorol ar Ddatgarboneiddio Cartrefi, dywedodd llefarydd CLlLC dros Dai, y Cynghorydd Andrea Lewis (Abertawe): “Mae’r adroddiad yma heddiw yn gyfraniad gwerthfawr i’n hymdrechion ar y... darllen mwy
 

CLlLC yn rhannu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i adeiladu mwy o dai fforddiadwy 

Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019 Categorïau: Newyddion Tai
Mae CLlLC wedi croesawu ymateb Llywodraeth Cymru i’r Adolygiad Annibynnol i’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy, a wnaeth adrodd ym Mai 2019. Yn ymateb i ddatganiad y Gweinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, Julie James AC, dywedodd y Cynghorydd... darllen mwy
 

Newidiadau Llywodraeth Cymru i drefniadau cyllido Rhaglen Cefnogi Pobl 

Dydd Gwener, 27 Hydref 2017 Categorïau: Tai
Yn ymateb i gyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ynglŷn â threfniadau cyllid y Rhaglen Cefnogi Pobl, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd WLGA dros Gyllid: “Mae llywodraeth leol wedi ymrwymo i weithio gyda’n partneriaid i ... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=32&mid=909&pageid=68