CLILC

 

Posts in Category: Newyddion

  • RSS

CLlLC yn edrych ymlaen at drafodaethau ar y Rhaglen Lywodraethu: Gall Cynghorau gyflawni uchelgeisiau cenedlaethol Llywodraeth Cymru 

Dydd Mercher, 16 Mehefin 2021 Categorïau: Newyddion
Wrth ymateb i gyhoeddiad heddiw o Raglen Lywodraethu newydd Llywodraeth Cymru, dyma ddywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd CLlLC: “Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei uchelgeisiau a’i flaenoriaethau yn ei Raglen Lywodraethu newydd. Mae... darllen mwy
 

25 Mlwyddiant sefydlu’r 22 o awdurdodau lleol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Dydd Iau, 01 Ebrill 2021 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Yn cyfarch Cyngor CLlLC ar 25ain Mawrth, dywedodd y Cynghorydd Huw David (Penybont ar Ogwr), Llywydd CLlLC: “Mae hi’n 25 mlynedd yr wythnos hon ers sefydlu ein 22 o awdurdodau unedol a CLlLC.” “Fel arfer, fe fydden ni wedi dathlu’r... darllen mwy
 

Cynghorau Cymru wedi ymrwymo i Gymru Wrth Hiliol 

Dydd Mercher, 24 Mawrth 2021 Categorïau: Cydraddoldeb a chydlyniant cymunedol Newyddion
Mae CLlLC a phob un o gynghorau Cymru wedi arwyddo addewid #DimHiliaethCymru cyn cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Cymru gan Lywodraeth Cymru ac i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Dileu Gwahaniaethu ar Sail... darllen mwy
 

CLlLC yn croesawu cymorth ariannol estynedig tuag at reoli llifogydd ac erydu arfordirol  

Postio gan
Lucy Sweet
Dydd Gwener, 19 Mawrth 2021 Categorïau: Newyddion
Yn dilyn y Datganiad Ysgrifenedig heddiw gan Weinidog yr Amgylchedd ar y Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol ar gyfer 2021-2022, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Llefarydd yr Amgylchedd CLlLC: “Mae... darllen mwy
 

Cytuno ar gynlluniau’r dyfodol ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog yng Nghymru  

Dydd Gwener, 19 Mawrth 2021 Categorïau: Newyddion
Mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, mae CLlLC wedi bod yn gweithio gyda’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru i ddatblygu amserlen 5 mlynedd ar gyfer cynnal Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yng Nghymru rhwng 2022 a 2026. O ganlyniad, mae... darllen mwy
 

Croesawu tâl ychwanegol i weithwyr gofal cymdeithasol  

Dydd Mercher, 17 Mawrth 2021 Categorïau: Newyddion
Croesawu tâl ychwanegol i weithwyr gofal cymdeithasol Yn dilyn cyhoeddiad gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar daliad o £500 (ar ôl didyniadau) i staff gofal cymdeithasol a’r GIG fe ddywedodd y Cynghorydd Huw David... darllen mwy
 

Cynghorau’n cytuno i weithredu uchelgeisiol i hybu amrywiaeth 

Dydd Llun, 08 Mawrth 2021 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Cytunwyd ar raglen uchelgeisiol o ran Amrywiaeth mewn Democratiaeth gan CLlLC i sicrhau bod siambrau cyngor yn fwy cynrychiadol o’u cymunedau yn dilyn yr etholiadau lleol ym mis Mai 2022. Ar ddydd Gwener, ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, ... darllen mwy
 

Angen eglurder o ran amserlen dychwelyd ysgolion 

Dydd Mercher, 17 Chwefror 2021 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Mae llywodraeth leol yn galw ar Lywodraeth Cymru am fap ffordd clir ar gyfer dod a mwy o ddisgyblion nôl i’r ysgol pan fo’n ddiogel i wneud hynny. Yn flaenorol, cyhoeddwyd cychwyn ar gynllun cam-wrth-gam gan Lywodraeth Cymru o’r wythnos yn... darllen mwy
 

Cynghorau yn croesawu 3.8% o hwb cyllidebol ar gyfer 2021-22 

Dydd Mawrth, 22 Rhagfyr 2020 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Heddiw, mae llywodraeth leol yn croesawu setliad ariannol cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru ar ddiwedd blwyddyn eithriadol. Bydd cynghorau yn gweld cynnydd cyfartalog o 3.8% i’w refeniw craidd yn 2021-22, yn cynrychioli hwb £172m o’i gymharu a’r... darllen mwy
 

Dull gweithredu cyffredin ar gyfer ailagor ysgolion ym mis Ionawr 

Dydd Iau, 17 Rhagfyr 2020 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Yn dilyn trafodaethau helaeth, mae Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi cytuno ar ddull gweithredu cyffredin ar gyfer dychwelyd i'r ysgol ym mis Ionawr. Gyda lefelau trosglwyddo’r coronafeirws yn parhau i gynyddu... darllen mwy
 
Tudalen 4 o 17 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=3&pageid=68&mid=909&pagenumber=4