Posts in Category: Newyddion

Gwasanaethau newydd ar gyfer gwella ysgolion 

Ac ysgolion Cymru ar fin tymor newydd, mae pedwar gwasanaeth rhanbarthol wedi’u sefydlu i’w gwella. Bydd y gwasanaethau hynny’n helpu i drawsffurfio trefn addysg y wlad. Trwy gydweithio ar ffurf pedwar consortiwm addysg rhanbarthol yn hytrach na ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 03 Medi 2012 Categorïau: Newyddion

WLGA yn canmol disgyblion TGAU 

Llongyfarchodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ddisgyblion Cymru heddiw am eu canlyniadau yn arholiadau TGAU. Yn ôl y canlyniadau sydd wedi’u cyhoeddi heddiw ar gyfer 2012, enillodd 65.4% o ddisgyblion TGAU raddau A*-C – cystal â’r canlyniadau ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 23 Awst 2012 Categorïau: Newyddion

Llwyddiant disgyblion Cymru yn l tueddiadau'r DG 

Llongyfarchodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ddisgyblion y wlad heddiw am eu canlyniadau yn arholiadau’r Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru. Mae canlyniadau 2012 yn dangos bod llwyddiant disgyblion Cymru yn cydweddu â’r tueddiadau yng... darllen mwy
 
Dydd Iau, 16 Awst 2012 Categorïau: Newyddion

Trydaneiddio'r rheilffyrdd newyddion gwych 

Mae WLGA wedi croesawu cyhoeddiad y bydd y rheilffordd rhwng Llundain ac Abertawe a'r rheilffyrdd sy'n cysylltu â hi o gymoedd y deheubarth, gan ddweud y bydd yn hwb mawr i economi Cymru a'i gallu i gystadlu'n fasnachol. Bydd rhaglen gwella... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2012 Categorïau: Newyddion

Dirprwyaeth Llywodraeth Leol yn ymweld Brwsel am drafodaethau ar gyllid hanfodol yr UE 

Ar adeg hanfodol yn ystod trafodaethau ar ddyfodol cyllid yr UE, mae dirprwyaeth llywodraeth leol o Gymru wedi teithio i Frwsel yr wythnos hon i gyfarfod â swyddogion y Comisiwn ac ASEau. Mae cyllid yr UE yn hanfodol i gymunedau Cymru ac wrth... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 11 Gorffennaf 2012 Categorïau: Newyddion

Dwy wobr am graffu i Gyngor Caerdydd 

Mae criw craffu Cyngor Caerdydd yn dathlu ar ôl ennill dwy o’r saith gwobr sydd wedi’u rhoi yng Nghystadleuaeth ‘Craffu Da’. Enillodd ymchwiliad y cyngor i economi’r ddinas gyda’r nos ddau gategori. Un penodol o’r enw ‘Codi’r Proffil’ a’r un... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 06 Gorffennaf 2012 Categorïau: Newyddion

Cyfarfod y cynghorau i gywiro addysg Cymru 

Bydd cynhadledd bwysig yfory yn ystyried sut y gallai Cymru elwa ar brofiad gwledydd eraill ynglŷn â gwella addysg. Ymhlith y rhai fydd yn annerch Cynhadledd ‘Cywiro Addysg Cymru’, sydd wedi’i threfnu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru,... darllen mwy
 
Dydd Iau, 05 Gorffennaf 2012 Categorïau: Newyddion

Arweinyddion newydd WLGA 

Yn sgîl newidiadau ysgubol yr etholiadau lleol fis Mai, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi ethol arweinyddion newydd. Gan gynrychioli 22 gyngor lleol y wlad, mae WLGA yn hybu safonau llywodraeth leol a democratiaeth ac yn... darllen mwy
 
Dydd Llun, 02 Gorffennaf 2012 Categorïau: Newyddion

Cytundeb 15 mlynedd ynghylch bwyd gwastraff 

Ymrwymodd cynghorau sirol Ceredigion a Phowys heddiw (1af Mai) i gytundeb 15 mlynedd â chwmni Agrivert Cyf. fel y bydd y bwyd gwastraff mae’r ddau gyngor wedi’i gasglu’n cael ei droi’n wrtaith ac ynni adnewyddadwy. Bydd y bwyd gwastraff yn cael... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 01 Mai 2012 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i restr ddiweddaraf Cynghrair y Trethdalwyr am gyflogau uwch swyddogion llywodraeth leol 

Meddai Steve Thomas CBE: “Dyma enghraifft arall o ystadegau bras a gor-syml Cynghrair y Trethdalwyr. Mae’r cynghorau’n gyfrifol am wario rhan helaeth o gyllideb Llywodraeth Cymru. Maen nhw’n cynnal gwasanaethau cyhoeddus hanfodol megis addysg,... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 25 Ebrill 2012 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30