Posts in Category: Newyddion

CThEF yn annog contractwyr i beidio â chael eu twyllo gan arbed treth 

Mae Cyllid a Thollau EF (CThEF) yn annog contractwyr mewn ystod eang o swyddi ar draws llywodraeth leol i beidio â dioddef cam ar law hyrwyddwyr diegwyddor cynlluniau arbed treth. Arbed treth yw pan fo pobl yn plygu rheolau’r system dreth i... darllen mwy
 
Dydd Llun, 10 Ebrill 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Cyhoeddiad porthladd rhydd 

Wrth gyhoeddi’r ceisiadau llwyddiannus, meddai’r Cynghorydd Andrew Morgan Arweinydd CLlLC: “Mae hyn yn newyddion da i Gymru. Hoffwn longyfarch y tri chyngor a’u partneriaid am sicrhau statws porthladd rhydd. Mae’r cynigion ar gyfer Ynys Môn ac ar... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 28 Mawrth 2023 Categorïau: Newyddion

Heriau’r gweithlu ar frig pryderon gofal cymdeithasol, medd adroddiad 

Heriau enfawr o ran y gweithlu sydd wedi ei adnabod fel un o’r risgiau parhaus mwyaf sylweddol mewn gofal cymdeithasol, mewn adroddiad sydd yn cael ei gyhoeddi heddiw. Mae’r adroddiad wedi ei selio ar ymchwil a gomisiynwyd gan CLlLC yn 2022, ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 15 Mawrth 2023 Categorïau: Newyddion

Cynghorau i ymestyn darpariaeth prydau ysgol am ddim i wyliau Ebrill a Mai 

Mae CLlLC wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y bydd darpariaeth Prydau Ysgol Am Ddim yn parhau i fod ar gael i blant o deuluoedd incwm isel trwy wyliau ysgol y Pasg a’r Sulgwyn. Mae £9m wedi cael ei fuddosddi i helpu cynghorau i gynnig... darllen mwy
 
Dydd Iau, 09 Mawrth 2023 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion Rheoliadau Bwyta'n Iach yn yr Ysgol

CLlLC yn ymateb i’r streic gan undebau athrawon. 

Mae CLlLC yn cefnogi egwyddorion partneriaeth gymdeithasol yn llawn ac mae’n barod i weithio gyda phartneriaid yn yr undebau llafur i ddatrys unrhyw anghytundeb. Yn yr achos hwn, mae CLlLC wedi bod yn gweithio’n agos gyda chynghorau, undebau llafur... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 01 Chwefror 2023 Categorïau: Newyddion

Cynghorau yn gofyn am eglurder am gefnogaeth ynni i wasanaethau lleol 

Mae CLlLC wedi ysgrifennu i’r Canghellor yn gofyn am eglurder ar pa wasanaethau cyngor fydd yn cymhwyso am gefnogaeth I’w biliau ynni wedi Mawrth 2023. Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe), Dirprwy Arweinydd CLlLC: “Tra’r ydyn ni... darllen mwy
 
Dydd Iau, 19 Ionawr 2023 Categorïau: Newyddion

Llywodraeth Cymru wedi cefnogi cynghorau gyda’r setliad, ond penderfyniadau anodd yn parhau, dywed CLlLC 

Mae CLlLC wedi croesawu setliad cyllidebol y flwyddyn nesaf gan Lywodraeth Cymru ond yn rhybuddio y bydd penderfyniadau anodd yn dal i fod angen eu gwneud o ganlyniad i amgylchiadau economaidd heriol. Bydd cynghorau yn derbyn cynnydd cyfartalog... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 14 Rhagfyr 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

“Gobeithio am weld ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wasanaethau lleol yn parhau” 

Gan edrych ymlaen i’r setliad llywodraeth leol i’w gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fory, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid: “Dros y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi ei gwneud yn hollol glir y niwed sy’n... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 13 Rhagfyr 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Datganiad yr Hydref: “Dyfodol gwasanaethau lleol yn y fantol” 

​Wrth edrych tuag at Ddatganiad yr Hydref heddiw, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid ac Adnoddau:
“Mae dyfodol gwasanaethau pob dydd sy’n cael eu dibynnu arnyn nhw bob dydd yn y fantol, megis ysgolion, gofal cymdeithasol, gwasanaethau amgylcheddol, llyfrgelleodd, gwasanaethau ieuenctid a diogelu’r cyhoedd. “Mae cynghorau yn delio gyda... darllen mwy
 
Dydd Iau, 17 Tachwedd 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Llywodraeth leol yng Nghymru yn galw am sefydlogrwydd gan lywodraeth y DU 

Mae CLlLC heddiw wedi rhybuddio o’r niwed difrifol y mae’r cythrwfl yn y farchnad yn ei gael ar gyllidebau cynghorau Cymru, sydd eisoes wedi eu simsanu. Ar ddydd Gwener 23 Medi, bu i gyllideb fechan y Canghellor achosi ansefydlogrwydd yn y... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 30 Medi 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30