Posts in Category: Newyddion

Adnabod arwyddion awtistiaeth: Ffilm am ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn cael ei dangos ledled Ewrop 

Mae ffilm at ddibenion hyfforddi a wnaed yng Nghymru yn cael ei ail-lansio'n swyddogol heddiw mewn cydweithrediad arloesol â phedair o wledydd Ewrop. Nod y ffilm yw codi ymwybyddiaeth o arwyddion awtistiaeth ymysg gweithwyr proffesiynol ar lawr... darllen mwy
 
Dydd Iau, 27 Medi 2018 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol

Dros 3,000 o athrawon cynradd yn llwyddo i gwblhau rhaglen ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ 

Mae mwy o ysgolion Cymru yn cael ei hannog i gymryd rhan yn rhaglenni ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’, sydd wedi eu anelu at godi ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc am awtistiaeth. Bwriad y rhaglenni ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ yw i godi ymwybyddiaeth... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 25 Medi 2018 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol

Cynghorau yn paratoi am Brexit 

Mae Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit CLlLC yn cael ei lansio yr wythnos hon, gyda’r cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau yn cael ei gynnal fel rhan o arlwy o gefnogaeth CLlLC i gynghorau yn eu paratoadau ar gyfer ymadawiad y DU o’r Undeb... darllen mwy
 
Dydd Iau, 20 Medi 2018 Categorïau: Ewrop Newyddion

Gwasanaethau Plant yng Nghymru ‘ar fin torri’ ac angen buddsoddiad ar frys 

Wrth i Aelodau Cynulliad ddychwelyd o seibiant yr haf yn barod i graffu Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn gyllidol nesaf, mae gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol mewn llywodraeth leol yn rhybuddio am y pwysedd eithriadol... darllen mwy
 
Dydd Llun, 17 Medi 2018 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30