Posts in Category: Newyddion

CLlLC yn ymateb i’r streic gan undebau athrawon. 

Mae CLlLC yn cefnogi egwyddorion partneriaeth gymdeithasol yn llawn ac mae’n barod i weithio gyda phartneriaid yn yr undebau llafur i ddatrys unrhyw anghytundeb. Yn yr achos hwn, mae CLlLC wedi bod yn gweithio’n agos gyda chynghorau, undebau llafur... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 01 Chwefror 2023 Categorïau: Newyddion

Cynghorau yn gofyn am eglurder am gefnogaeth ynni i wasanaethau lleol 

Mae CLlLC wedi ysgrifennu i’r Canghellor yn gofyn am eglurder ar pa wasanaethau cyngor fydd yn cymhwyso am gefnogaeth I’w biliau ynni wedi Mawrth 2023. Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe), Dirprwy Arweinydd CLlLC: “Tra’r ydyn ni... darllen mwy
 
Dydd Iau, 19 Ionawr 2023 Categorïau: Newyddion

Llywodraeth Cymru wedi cefnogi cynghorau gyda’r setliad, ond penderfyniadau anodd yn parhau, dywed CLlLC 

Mae CLlLC wedi croesawu setliad cyllidebol y flwyddyn nesaf gan Lywodraeth Cymru ond yn rhybuddio y bydd penderfyniadau anodd yn dal i fod angen eu gwneud o ganlyniad i amgylchiadau economaidd heriol. Bydd cynghorau yn derbyn cynnydd cyfartalog... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 14 Rhagfyr 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

“Gobeithio am weld ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wasanaethau lleol yn parhau” 

Gan edrych ymlaen i’r setliad llywodraeth leol i’w gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fory, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid: “Dros y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi ei gwneud yn hollol glir y niwed sy’n... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 13 Rhagfyr 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Datganiad yr Hydref: “Dyfodol gwasanaethau lleol yn y fantol” 

​Wrth edrych tuag at Ddatganiad yr Hydref heddiw, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid ac Adnoddau:
“Mae dyfodol gwasanaethau pob dydd sy’n cael eu dibynnu arnyn nhw bob dydd yn y fantol, megis ysgolion, gofal cymdeithasol, gwasanaethau amgylcheddol, llyfrgelleodd, gwasanaethau ieuenctid a diogelu’r cyhoedd. “Mae cynghorau yn delio gyda... darllen mwy
 
Dydd Iau, 17 Tachwedd 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Llywodraeth leol yng Nghymru yn galw am sefydlogrwydd gan lywodraeth y DU 

Mae CLlLC heddiw wedi rhybuddio o’r niwed difrifol y mae’r cythrwfl yn y farchnad yn ei gael ar gyllidebau cynghorau Cymru, sydd eisoes wedi eu simsanu. Ar ddydd Gwener 23 Medi, bu i gyllideb fechan y Canghellor achosi ansefydlogrwydd yn y... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 30 Medi 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

"Rhaid cael ymdrech ar y cyd i ddatrys heriau iechyd a gofal cymdeithasol" 

Ymatebodd llefarwyr CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol heddiw i adroddiad Conffederasiwn GIG Cymru sy’n amlygu’r heriau o fewn gofal cymdeithasol. Dywedodd y Cynghorydd Llinos Medi (Ynys Môn): “Mae llywodraeth leol wedi bod yn glir... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 28 Medi 2022 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion

Ymateb CLlLC i gyhoeddi Cynllun Rhyddhad ar Filiau Ynni gan Lywodraeth y DU 

Yn ymateb i’r cynllun a gafodd ei gyhoeddi heddiw gan lywodraeth y DU, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid: “Tra’r ydyn ni’n croesawu cynnwys cynghorau yn y gwarantiad chwe-mis prisiau ynni gan... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 21 Medi 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

EM Elizabeth II 1926-2022: Teyrnged gan Arweinydd CLlLC 

Y Cynghorydd Andrew Morgan OBE (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: "Gyda chalon drom y bu i ni ddysgu am farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II. Bydd ei cholled yn cael ei deimlo gan y nifer o achosion iddi gyffwrdd â nhw dros 70... darllen mwy
 
Dydd Iau, 08 Medi 2022 Categorïau: Newyddion

CLlLC yn galw ar y Prif Weinidog newydd i “helpu cynghorau i helpu cymunedau” 

Mae CLlLC wedi llongyfarch Liz Truss heddiw ar ei phenodiad yn Brif Weinidog newydd y DU, ond yn galw arni i ymyrryd yn syth yn yr argyfwng ariannol. Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: ““Hoffwn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 06 Medi 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30