CLILC

 

Posts From Medi, 2019

  • RSS

Cydnabod llwyddiannau sylweddol Arweinydd CLlLC yn y Rhestr Anrhydeddau 

Dydd Mawrth, 10 Medi 2019 Categorïau: Newyddion
Mae Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Chyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Debbie Wilcox, wedi cael ei chreu yn Farwnes yn Rhestr Anrhydeddau ymddiswyddo y cyn Brif Weinidog Theresa May. Caiff y Cynghorydd Wilcox ei chydnabod ... darllen mwy
 

“Bydd cynghorau yn gwneud popeth o fewn eu gallu i waredu effeithiau gwaethaf Brexit ar wasanaethau lleol hanfodol” 

Dydd Iau, 05 Medi 2019 Categorïau: Ewrop Newyddion
Daeth swyddogion ac aelodau arweiniol Brexit ynghyd heddiw mewn digwyddiad i drafod paratoadau ar gyfer Brexit, yng nghanol aneglurder parhaus yn San Steffan. Ymunodd y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit Jeremy Miles, ynghyd a Llywydd... darllen mwy
 

Adolygiad Gwariant: “Mae’n amser i anrhydeddu addewid i fuddsoddi yng ngwasanaethau lleol hanfodol Cymru” 

Dydd Mercher, 04 Medi 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Yn dilyn yr Adolygiad Gwariant heddiw, mae arweinwyr cyngor yn galw am unrhyw gyllid ychwanegol a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru i’w fuddsoddi mewn gwasanaethau lleol hanfodol. Amlinelliad yw Adolygiad Gwariant Llywodraeth y DU o sut y bydd ... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=9&year=2019&pageid=68&mid=909