CLILC

 

Posts From Medi, 2015

  • RSS

Archifau

Rheolau newydd i'r cynghorau ynglyn a'r Gymraeg 

Dydd Mercher, 30 Medi 2015 Categorïau: Newyddion
Mae hysbysiadau cydymffurfio wedi’u hanfon i gynghorau a chyrff cyhoeddus eraill Cymru heddiw i esbonio pa wasanaethau ddylai fod ar gael yn Gymraeg. Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi’r hysbysiadau i amlinellu’r safonau newydd i gynghorau... darllen mwy
 

Ymateb WLGA i feirniadaeth am gostau diswyddo 

Dydd Mawrth, 29 Medi 2015 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi ymateb i feirniadaeth am gost diswyddo gweithwyr cynghorau lleol trwy ddadlau bod lle i ystyried hynny’n gyfystyr â beio’r dioddefwr. Gan ymateb i ystadegau am gost diswyddo gweithwyr cynghorau lleol yn ystod y tair blynedd... darllen mwy
 

Gofyn am dystiolaeth o goffrau'r cynghorau lleol 

Dydd Llun, 28 Medi 2015 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu comisiwn annibynnol fydd yn archwilio’r ffordd o ariannu cynghorau lleol Cymru. Mae aelodau’r comisiwn yn arbenigwyr annibynnol a chanddynt brofiad eang o faterion ariannol gwladol. Maen nhw wedi gofyn heddiw am dystiolaeth ... darllen mwy
 

Cadarnhau ymrwymiad cynghorau yn y gynhadledd am ffoaduriaid 

Dydd Iau, 17 Medi 2015 Categorïau: Ewrop Newyddion
Yn ystod cynhadledd yng Nghaerdydd, mae cynghorau lleol Cymru wedi cadarnhau y byddan nhw’n helpu i ddatrys argyfwng cynyddol Ewrop ynglyn â ffoaduriaid. Trefnodd Llywodraeth Cymru y gynhadledd yn fan cychwyn ymateb cydlynol i’r argyfwng ar ôl i... darllen mwy
 

Cymorth ychwanegol i'r cynghorau lleol 

Dydd Mawrth, 08 Medi 2015 Categorïau: Newyddion
Yn sgîl datganiad Llywodraeth San Steffan, gall cynghorau lleol Cymru gynnig cymorth hanfodol i deuluoedd wedi’u dadleoli, yn rhan o ymateb ehangach y Deyrnas Gyfunol i argyfwng cynyddol y ffoaduriaid yn Ewrop. Er y bydd rhaid i Lywodraeth San... darllen mwy
 

Amwysedd am wariant San Steffan 

Dydd Llun, 07 Medi 2015 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi dweud y gallai cyhoeddiad Llywodraeth San Steffan na fydd manylion yr adolygiad o’i gwariant ar gael cyn 25ain Tachwedd ohirio cynllunio ariannol cynghorau lleol ac effeithio ar broses pennu cyllideb a threth pob cyngor. Mewn... darllen mwy
 

Ymateb WLGA i argyfwng y ffoaduriaid 

Dydd Gwener, 04 Medi 2015 Categorïau: Ewrop Newyddion
Meddai’r Cynghorydd Dyfed Edwards (Gwynedd), Llefarydd Materion Tai WLGA: “Mae’r lluniau o sefyllfa drychinebus ffoaduriaid ledled Ewrop wedi effeithio’n fawr ar bawb sy’n gwylio’r argyfwng dyngarol cynyddol. Dyma fater sy’n mynnu i bob un o... darllen mwy
 

Gwasanaethau lleol da er gwaetha'r llymder 

Dydd Mercher, 02 Medi 2015 Categorïau: Newyddion
Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, mae’r cynghorau lleol yn gweithio’n dda o hyd er bod miliynau o bunnoedd wedi’u torri o’u cyllidebau. Cyhoeddodd Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru heddiw ystadegau sy’n datgelu bod gwasanaethau wedi gwella yn ôl 63% ... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=9&year=2015&pageid=68&mid=909