CLILC

 

Posts From Medi, 2014

  • RSS

Archifau

Torri cyllideb y cynghorau o £154 miliwn 

Dydd Mawrth, 30 Medi 2014 Categorïau: Newyddion
Mae’r cynghorau lleol yn rhybuddio y bydd arian ar gyfer gwasanaethau lleol yn gostwng o £154 miliwn ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei chyllideb arfaethedig ac y byddai rhai gwasanaethau lleol yn diflannu pe bai byd llywodraeth leol yn parhau i... darllen mwy
 

Ad-drefnu Cabinet Llywodraeth Cymru 

Dydd Iau, 11 Medi 2014 Categorïau: Newyddion
Gan ymateb i’r cyhoeddiad bod Leighton Andrews AC wedi’i benodi’n Weinidog dros y Gwasanaethau Cyhoeddus ac y bydd yn gyfrifol am roi argymhellion Comisiwn Williams ar waith, meddai’r Cynghorydd Bob Wellington CBE, Arweinydd WLGA: “Hoffwn i... darllen mwy
 

Mynnu trafodaeth am effeithiau llymder 

Dydd Llun, 08 Medi 2014 Categorïau: Newyddion
Mae’r cynghorau lleol yn gofyn i bob haen o drefn llywodraethu’r wlad gymryd rhan yn ddiymdroi mewn trafodaeth am effeithiau’r llymder parhaus ar wasanaethau cyhoeddus rheng flaen Cymru. Trwy gymryd y cam anarferol o ysgrifennu llythyr agored at... darllen mwy
 

Ar flaen y gad yn erbyn twyll o ran bwyd 

Dydd Gwener, 05 Medi 2014 Categorïau: Newyddion
Mae byd llywodraeth leol Cymru wedi croesawu Adroddiad Elliott ac iddo argymhellion amrywiol am drechu twyll ynglÃ�·n â bwyd yn y Deyrnas Gyfunol. Un o brif argymhellion yr adroddiad yw sefydlu fframwaith atal gwladol fel y bydd modd diogelu... darllen mwy
 

Gwella'n raddol mewn cyfnod anodd 

Dydd Mercher, 03 Medi 2014 Categorïau: Newyddion
Mae’r ystadegau diweddaraf yn dangos bod gwasanaethau cynghorau lleol Cymru wedi parhau i wella yn 2013-14, er bod arweinwyr y cynghorau’n dweud y bydd yn fwyfwy anodd cynnal hynny yn y sefyllfa ariannol sydd ohoni. Mewn ystadegau gyhoeddodd Uned ... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=9&year=2014&pageid=68&mid=909