CLILC

 

Posts From Awst, 2019

  • RSS

Arweinydd yn llongyfarch dysgwyr ar ddiwrnod canlyniadau TGAU 

Dydd Iau, 22 Awst 2019 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Mae Arweinydd CLlLC, y Cynghorydd Debbie Wilcox, heddiw wedi llongyfarch dysgwyr ar eu canlyniadau TGAU. Mae perfformiad TGAU wedi gwella 1.2 pwynt canran ar y cyfan o gymharu a 2018, gyda 62.8% o ymgeiswyr yn cyflawni gradd C neu uwch. Arhosodd... darllen mwy
 

Llwyddiant Safon Uwch i ddysgwyr Cymru 

Dydd Iau, 15 Awst 2019 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Mae dysgwyr ar draws Cymru yn dathlu eu gwaith caled a’u cyflawniadau heddiw, wrth i fwy o bobl nag erioed gyrraedd y graddau uchaf. Bu cynnydd yn y nifer o ddysgwyr a gyflawnodd raddau A - A*, o 26.3% yn 2018 i 27% eleni, ac arhosodd y nifer a... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=8&year=2019&pageid=68&mid=909