CLILC

 

Posts From Awst, 2016

  • RSS

Archifau

Llongyfarch disgyblion am eu canlyniadau yn arholiadau TGAU a Bagloriaeth Cymru 

Dydd Iau, 25 Awst 2016 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi llongyfarch disgyblion TGAU a Bagloriaeth Cymru am yr hyn maen nhw wedi’i gyflawni yn ystod blwyddyn addawol a sefydlog o ran canlyniadau. Mae canran y rhai enillodd raddau A*-C (66.6%) yr un faint â’r ddwy flynedd flaenorol ac... darllen mwy
 

Adroddiad am gadernid ariannol y cynghorau lleol 

Dydd Iau, 18 Awst 2016 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru am waith y cynghorau lleol i gryfhau eu cadernid ariannol yn ystod cyfnodau anodd. Mae’r adroddiad, ‘Cadernid ariannol awdurdodau lleol Cymru’, yn dweud y bydd llai a llai o arian ar gael... darllen mwy
 

Cynnig 'bwyd a hwyl' i blant yng Nghymru 

Dydd Mawrth, 16 Awst 2016 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA yn cydweithio â chynghorau lleol a byrddau iechyd i gynnig prydau o fwyd a gweithgareddau difyr yn rhad ac am ddim yn ystod gwyliau’r haf. Diben y rhaglen yw mynd i’r afael â materion megis ansicrwydd o ran bwyd, colli gwersi ac allgau... darllen mwy
 

WLGA datganiad ar bryderon pot-twll 

Dydd Mercher, 10 Awst 2016 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi ymateb i bryderon am gost llenwi tyllau yn y ffyrdd trwy ddweud bod angen buddsoddi’n fwy cynaladwy yn rhwydwaith ffyrdd Cymru. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA): “Mae’r ystadegau dros y blynyddoedd ... darllen mwy
 

Cynaladwy dros y tymor hir – amlinellu dull byd llywodraeth leol ar ôl adroddiad am fewnfudo 

Dydd Mercher, 03 Awst 2016 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad sy’n awgrymu bod angen gwneud rhagor er lles ffoaduriaid o Syria trwy amlinellu’r dull cynaladwy y bydd cynghorau lleol Cymru yn ei ddefnyddio dros y tymor hir. Gan ymateb i adroddiad Pwyllgor Dethol Tŷ’r... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=8&year=2016&pageid=68&mid=909