CLILC

 

Posts From Gorffennaf, 2018

  • RSS

Ymateb CLlLC i ddatganiad yr Ysgrifennydd Cabinet 

Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2018 Categorïau: Diwygio maes llywodraeth leol Newyddion
Wrth groesawu datganiad Ysgrifennydd y Cabinet ar ddiwygio Llywodraeth Leol, dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd), arweinydd CLlLC: "Mae'r dull hwn o fynd â'r mater o ddiwygio Llywodraeth Leol ymlaen i'w groesawu. Mae safbwynt... darllen mwy
 

Angen sicrwydd ar frys ynghylch ariannu rhanbarthol wedi Brexit 

Dydd Gwener, 06 Gorffennaf 2018 Categorïau: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio Ewrop Newyddion
Gyda rownd pellach o drafodaethau yn San Steffan a Chymru ar flaenoriaethau Brexit wythnos yma, mae CLlLC yn galw heddiw ar eglurder brys ar drefniadau ariannu rhanbarthol wedi Brexit i gefnogi cymunedau Cymreig. Mae arian adfywio’r UE wedi ei... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=7&year=2018&pageid=68&mid=909