CLILC

 

Posts From Mehefin, 2019

  • RSS

Dathlu gweithwyr ieuenctid mewn gwobrau i nodi Wythnos Gwaith Ieuenctid 2019 

Dydd Gwener, 28 Mehefin 2019 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Bydd gweithwyr ieuenctid ledled Cymru yn cael eu cydnabod mewn seremoni gwobrwyo yn Neganwy heno (Dydd Gwener 28 Mehefin) fel rhan o Wythnos Gwaith Ieuenctid eleni. Nawr yn eu 25ain blwyddyn, bydd y gwobrau yn gyfle i roi diolch i’r gweithwyr... darllen mwy
 

Colli 37,000 o swyddi llywodraeth leol mewn cymunedau dros ddegawd 

Dydd Iau, 20 Mehefin 2019 Categorïau: Gweithlu Newyddion
Amlinella adroddiad a gyhoeddwyr heddiw yr effaith syfrdanol y mae degawd o gynni wedi ei gael ar weithlu cynghorau yng Nghymru. Mae llywodraeth leol wedi gorfod dioddef bron i £1bn o doriadau ers cycheyn cynni yn 2009. Dengys adroddiad y... darllen mwy
 

CLlLC yn croesawu cyhoeddiad o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru 

Dydd Mercher, 19 Mehefin 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru o gyllid cyfalaf ychwanegol i lywodraeth leol fel rhan o becyn buddsoddiad i gefnogi Cymru pe baem yn gadael yr UE heb gytundeb, dywedodd Arweinydd CLlLC y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd): “Tra’r ... darllen mwy
 

Rhieni a gofalwyr plant awtistig yn cael eu cydnabod 

Dydd Gwener, 14 Mehefin 2019 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol
Fel rhan o Wythnos Gofalwyr eleni, mae’r Cynghorydd Huw David (Penybont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cydnabod rôl nodedig rhieni a gofalwyr plant awtistig. Dywedodd y Cynghorydd David: “Mae bod yn riant... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=6&year=2019&pageid=68&mid=909