CLILC

 

Posts From Ebrill, 2018

  • RSS

Archifau

£344m ei angen ar ofal cymdeithasol erbyn 2021-22 

Dydd Iau, 19 Ebrill 2018 Categorïau: Newyddion
Ni fydd trefniadau cyllido presennol gan Lywodraeth Cymru yn ddigon i gwrdd â’r cynnydd mewn costau a’r galw sy’n wynebu gofal cymdeithasol, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn rhybuddio heddiw. Mae adroddiad WLGA ar y cyd gyda ADSS i... darllen mwy
 

WLGA yn ymateb i orwariant £163m y byrddau iechyd 

Dydd Mawrth, 03 Ebrill 2018 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Yn ymateb i orwariant cyfunol gan y byrddau iechyd yng Nghymru ar ddiwedd y flwyddyn gyllidol hon, dywedodd y Cynghorydd Huw David (Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd WLGA dros Ofal Cymdeithasol: “Yn gwbl haeddiannol, mae’r GIG yn cael ei drysori gan ... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=4&year=2018&pageid=68&mid=909