CLILC

 

Posts From Mawrth, 2016

  • RSS

Archifau

Codi treth y cyngor i ddiogelu gwasanaethau lleol 

Dydd Mercher, 30 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion
A threth cynghorau lleol Cymru wedi cynyddu o 3.5% ar gyfartaledd, maen nhw’n parhau i bennu cyfradd deg i ddiogelu gwasanaethau lleol hanfodol. Meddai Steve Thomas, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA): “Mae cyfradd treth... darllen mwy
 

Dim angen i Estyn fonitro gwasanaethau addysg mwyach 

Dydd Iau, 24 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu’r cyhoeddiad heddiw na fydd angen i Estyn gadw golwg ar wasanaeth addysg Cyngor Caerdydd mwyach. Yn sgîl y cyhoeddiad hwnnw, does dim gwasanaethau addysg yn amryw gategorïau arbennig Estyn bellach. Yn ystod cyfres... darllen mwy
 

Ymarferol, o fewn cyrraedd a gwir ei angen 

Dydd Iau, 24 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion
Mae arweinyddion llywodraeth leol wedi croesawu adroddiad sy’n gofyn am gyfres o newidiadau uchelgeisiol ond ymarferol i ddiwygio trefn ariannu cynghorau lleol Cymru. Mae adroddiad y Comisiwn Annibynnol dros Faterion Ariannol Llywodraeth Leol... darllen mwy
 

Cyllideb 2016 Llywodraeth San Steffan - Datganiad WLGA 

Dydd Iau, 17 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion
Yn sgîl cyhoeddiad Canghellor Trysorlys San Steffan heddiw, fe fydd pwysau o hyd ar y gwasanaethau cyhoeddus lleol. Mae’u cyllidebau wedi crebachu i raddau nas gwelwyd erioed ers 2009-10. Er bod y dyraniad sydd wedi’i gadarnhau y mis hwn ar gyfer... darllen mwy
 

Gohirio'r 'Hawl i Brynu' i ateb y galw am dai 

Dydd Iau, 10 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion
Mae nifer o gynghorau lleol yn ystyried rhoi’r ‘Hawl i Brynu’ o’r neilltu am bum mlynedd fel y bydd digon o dai cymdeithasol ar gael yng Nghymru. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA): “Un o flaenoriaethau’r... darllen mwy
 

Cyflwyno rhaglen 'Gweithio gydag Awtistiaeth' yn ysgolion cynradd Cymru 

Dydd Iau, 03 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion
Diben rhaglen ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ yw codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth ymhlith plant ysgolion cynradd Cymru. Mae’r rhaglen wedi’i llunio ar y cyd â chynghorau Casnewydd, Tor-faen a Chaerffili a bydd yn cynnig i broffesiynolion, rhieni,... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=3&year=2016&pageid=68&mid=909