CLILC

 

Posts From Mawrth, 2014

  • RSS

Archifau

Mae'r cynghorau'n croesawu trafodaethau am dynged byd llywodraeth leol Cymru 

Dydd Gwener, 28 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu’r cyfle gynigiodd Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, i gynnal rhagor o drafodaethau am dynged maes llywodraeth leol. Mewn cyfarfod yn yr Wyddgrug heddiw, cytunodd aelodau WLGA yn unfryd i gynnal... darllen mwy
 

Mae cydraddoldeb yn bwysicach fyth yn ystod cyfnod economaidd anodd 

Dydd Iau, 27 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion
Bydd cynadleddwyr o bob cwr o fyd llywodraeth leol a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn cwrdd heddiw i drafod pam y dylai’r ymdrech i hybu tegwch yng Nghymru barhau’n flaenoriaeth yn y sefyllfa sydd ohoni. Dyma’r drydedd gynhadledd flynyddol mae byd ... darllen mwy
 

Llymder o hyd i wasanaethau cyhoeddus Cymru 

Dydd Mercher, 19 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion
Mae cyllideb Canghellor Trysorlys San Steffan heddiw wedi cadarnhau y gallai llymder barhau am rai blynyddoedd i ddod gan effeithio ar wasanaethau cyhoeddus lleol. Meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton (Sir y Fflint), Llefarydd Materion Ariannol... darllen mwy
 

Rheoleiddio asiantaethau eiddo trwy gyngor sir 

Dydd Mercher, 12 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu’r newyddion bod cytundeb wedi’i roi i Gyngor Sir Powys ynglŷn â rheoleiddio asiantaethau eiddo ledled y Deyrnas Gyfunol. Bydd staff safonau masnach y cyngor yn cymryd awenau’r rôl ar 1af Ebrill 2004 yn sgîl ennill cytundeb ... darllen mwy
 

Cynnydd o 4.2% ar gyfartaledd yn nhreth y cynghorau i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen 

Dydd Gwener, 07 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion
Ar ôl penderfyniadau anodd iawn wrth bennu eu cyllidebau, mae’r cynghorau lleol wedi cyhoeddi y bydd cynnydd o 4.2% ar gyfartaledd yn eu treth. Er y bydd penderfyniadau cyllidebol yr heddluoedd a’r cynghorau cymuned yn effeithio ar y ffigur... darllen mwy
 

Ymweliad pwysig â Brwsel 

Dydd Iau, 06 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion
Mae carfan fechan o gynrychiolwyr WLGA wedi mynd i Frwsel i drafod materion pwysig yn Undeb Ewrop a allai effeithio ar gynghorau lleol Cymru yn y dyfodol. Bydd y cynrychiolwyr yn cwrdd â rhai o hoelion wyth Comisiwn a Senedd Ewrop i gnoi cil ar... darllen mwy
 

Adroddiad am amrywioldeb ymhlith cynghorwyr 

Dydd Mercher, 05 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu adroddiad ‘cylch arbenigwyr’ sy’n amlinellu’r camau mae angen eu cymryd i hybu amrywioldeb ymhlith cynghorwyr lleol Cymru. Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Gwaith y Llywodraeth, sefydlodd y cylch fis Mai... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=3&year=2014&pageid=68&mid=909