CLILC

 

Posts From Mawrth, 2013

  • RSS

Archifau

Talcen caled o hyd i wasanaethau cyhoeddus lleol 

Dydd Mercher, 20 Mawrth 2013 Categorïau: Newyddion
Cadarnhaodd Canghellor y Trysorlys heddiw y bydd toriadau arfaethedig yng ngwariant y wladwriaeth yn parhau dros y blynyddoedd nesaf ac y byddan nhw’n effeithio ar ein gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r Canghellor wedi newid ei ragolwg er gwaeth ynglŷn â ... darllen mwy
 

Adroddiad cyntaf addawol i gyrff addysg newydd 

Dydd Sadwrn, 16 Mawrth 2013 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu adroddiad cadarnhaol am waith y pedwar consortia addysg rhanbarthol a’u gwasanaethau ar gyfer gwella ysgolion, a gafodd eu sefydlu fis Medi 2012 i helpu i wella safonau addysg yng Nghymru. Casgliad yr adroddiad annibynnol... darllen mwy
 

Cyfarfod y cynghorau i drafod budd-daliadau 

Dydd Gwener, 15 Mawrth 2013 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion
Mae cynrychiolwyr byd llywodraeth leol Cymru wedi cwrdd i bennu'r hyn mae rhaid ei wneud i ateb heriau fydd yn codi o ganlyniad i newid y wladwriaeth les yn ysgubol. Mae'r gynhadledd yn rhan o ymateb byd llywodraeth leol Cymru i amserlen... darllen mwy
 

Fframwaith adfywio newydd yng Nghymru 

Dydd Llun, 11 Mawrth 2013 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu fframwaith newydd mae Llywodraeth Cymru wedi'i gyflwyno i newid ei ffordd o fuddsoddi mewn prosiectau adfywio. Mae fframwaith ‘Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid’ yn cydnabod rôl buddsoddi prif ffrwd o ran adfywio ardaloedd, ... darllen mwy
 

Cynghorau lleol yn croesawu'r dyfarniad cyfreithiol am ailgylchu 

Dydd Gwener, 08 Mawrth 2013 Categorïau: Newyddion
Mae byd llywodraeth leol yng Nghymru wedi croesawu adolygiad barnwrol a benderfynodd y dylai cynghorau gael rhwydd hynt i gynnig gwasanaethau ailgylchu yn unol â’u hamgylchiadau lleol. Daw’r penderfyniad yn dilyn honiad gan Ymgyrch Ailgylchu Go... darllen mwy
 

Cynhadledd hyrwyddo tegwch yng Nghymru 

Dydd Mercher, 06 Mawrth 2013 Categorïau: Newyddion
Bu cynrychiolwyr byd llywodraeth leol a’r GIG mewn cynhadledd heddiw i sbarduno newidiadau a hybu cydraddoldeb a thegwch yng Nghymru. Dyma’r ail gynhadledd flynyddol mae cyrff iechyd a llywodraeth leol wedi’i chynnal ar y cyd. Cwrddodd... darllen mwy
 

Gaeaf garw yn ychwanegu at gostau trwsio ffyrdd 

Dydd Mawrth, 05 Mawrth 2013 Categorïau: Newyddion
Mae cynghorau lleol yng Nghymru yn gorfod ymdopi â chostau uwch ar gyfer trwsio ffyrdd wedi i’r llifogydd a’r oerfel diweddar gyfuno i ddifrodi rhwydwaith ffyrdd Cymru yn sylweddol. Tra bod y gwaith o fesur faint o ddifrod sydd wedi’i wneud i... darllen mwy
 

Cynghorau am gael y cydbwysedd cywir wrth bennu cyllidebau 

Dydd Llun, 04 Mawrth 2013 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA yn disgwyl i dreth y cyngor ledled Cymru godi tua 2.9% ar gyfartaledd yn 2013-14. Golyga hynny y bydd teuluoedd yng Nghymru’n parhau i dalu dros £200 yn llai y flwyddyn na theuluoedd yn Lloegr am wasanaethau lleol. Mae WLGA yn darogan hyn... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=3&year=2013&pageid=68&mid=909