CLILC

 

Posts From Chwefror, 2012

  • RSS

Archifau

Cynghorau ynghyd ar gyfer prynu crynswth 

Dydd Llun, 27 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion
Mae cynghorau bwrdeistref sirol Caerffili a Merthyr Tudful wedi rhoi sêl eu bendith ar fwriad i gydweithio er mwyn gwella eu gwasanaethau caffael. Cytunodd cabinetau’r ddau gyngor ar y syniad y mis hwn ac mae disgwyl y bydd pontio ar gyfer y... darllen mwy
 

Ymateb y cynghorau i gais eu staff am gynnydd 

Dydd Iau, 23 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion
Ymateb y cynghorau i gais eu staff am gynnydd I gadw arian ar gyfer gwasanaethau hanfodol ac osgoi diswyddo rhagor o staff, fydd gweithwyr llywodraeth leol Cymru a Lloegr ddim yn cael cynnydd yn eu cyflogau ar gyfer 2012/13. Meddai’r Cyng.... darllen mwy
 

Ymateb WLGA ac ADSS Cymru i Adroddiad Blynyddol 2010-11 CSSIW 

Dydd Llun, 20 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion
Gan ymateb i’r adroddiad, meddai’r Cyng. Meryl Gravell OBE (Sir Gâr), Llefarydd WLGA dros Ofal Cymdeithasol: “Mae WLGA yn croesawu canfyddiadau’r adroddiad, yn arbennig y gydnabyddiaeth bod yr awdurdodau lleol yn cydweithio mwyfwy ar draws... darllen mwy
 

Ymateb WLGA i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru am ailgylchu 

Dydd Mercher, 15 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion
Meddai llefarydd ar ran WLGA: “Mae WLGA yn croesawu heddiw adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru sy’n cydnabod gwaith yr awdurdodau lleol ynglŷn â chyflawni targedau ailgylchu. Mae canrannau’r ailgylchu’n cynyddu o hyd yng Nghymru ac ailgylchon ni ... darllen mwy
 

Disgwyl y cynnydd lleiaf erioed yn nhreth y cynghorau 

Dydd Mawrth, 14 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA yn disgwyl mai’r cynnydd lleiaf erioed yn nhreth y cynghorau a welwn ni ar gyfer 2012-13 – tua 2.1%. Felly, bydd cartrefi Cymru yn dal i dalu llai am wasanaethau bob blwyddyn na’u cyfatebion yn Lloegr. Mae’r cynnydd wedi’i ddarogan yn sgîl... darllen mwy
 

Llywodraeth Cymru'n hybu benthyca gan Awdurdodau Lleol ar gyfer buddsoddi mewn priffyrdd 

Dydd Mercher, 01 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion
Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog Trafnidiaeth Carl Sargeant a’r Gweinidog Cyllid Jane Hutt y bydd awdurdodau lleol ledled Cymru bellach yn elwa o gynllun newydd i ymdrin â’r pwysau ar gyllidebau cynnal a chadw ffyrdd. Bydd y cynllun hwn yn eu... darllen mwy
 

Casgliad WLGA ar y we i ddibenion cydweithio 

Dydd Mercher, 01 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA heddiw wedi cyhoeddi ar y we Gasgliad Cydweithio – pecyn hawdd ei ddefnyddio ac ynddo wybodaeth am brosiectau cydweithio a gweithio ar y cyd ledled y wlad. Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru fydd yn cynnal y casgliad. Mae gan WLGA... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=2&year=2012&pageid=68&mid=909