CLILC

 

Posts From Rhagfyr, 2019

  • RSS

Cynnydd ariannol sylweddol cyntaf mewn 12 mlynedd yn cael ei groesawu gan CLlLC 

Dydd Llun, 16 Rhagfyr 2019 Categorïau: Newyddion
Mae CLlLC heddiw wedi croesawu setliad “cadarnhaol” ar gyfer cynghorau y flwyddyn nesaf a fydd yn gweld cynghorau yn derbyn y cynnydd mwyaf mewn 12 mlynedd o ran cyllid craidd. Bydd cynghorau yn derbyn hwb o 4.3% yn y cyllid sy’n cael ei... darllen mwy
 

Apwyntio Arweinydd newydd CLlLC 

Dydd Gwener, 06 Rhagfyr 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Cafodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdesitref Sirol Rhondda Cynon Taf, ei apwyntio yn Arweinydd CLlLC yng nghyfarfod Cyngor CLlLC (29fed Tachwedd 2019), yn dilyn cyflwyniad y cyn-Arweinydd y Farwnes Wilcox o Gasnewydd i Dŷ’r... darllen mwy
 

Gwelliant nodedig mewn addysg yng Nghymru 

Dydd Mawrth, 03 Rhagfyr 2019 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Mae CLlLC heddiw wedi croesawu’r canlyniadau PISA diweddaraf, sy’n dangos gwelliant nodedig ymhob ardal o system addysg Cymru. Wedi’i gydlynu gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), mae PISA’n asesu dealltwriaeth a ... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=12&year=2019&pageid=68&mid=909