CLILC

 

Posts From Rhagfyr, 2014

  • RSS

Archifau

Croesawu adroddiad am lwyddiant ailgylchu 

Dydd Iau, 18 Rhagfyr 2014 Categorïau: Newyddion
Mae byd llywodraeth leol wedi croesawu adroddiad newydd am rôl hanfodol cynghorau lleol ynglŷn â helpu Cymru i ailgylchu mwy na gwledydd eraill y Deyrnas Gyfunol. Mae adroddiad Pwyllgor y Cynulliad dros yr Amgylchedd a Chynaladwyedd yn cydnabod y ... darllen mwy
 

Lobïo dros gynghorau lleol Cymru yn Ewrop 

Dydd Mercher, 17 Rhagfyr 2014 Categorïau: Ewrop Newyddion
Cyhoeddodd Comisiwn Ewrop ei raglen waith ar gyfer 2015 ar 16eg Rhagfyr. Mae’r rhaglen yn amlinellu’r polisïau a’r deddfau sydd i’w trafod yn ystod y flwyddyn nesaf. Mae Carfan Materion Ewrop WLGA wedi dadansoddi’r cynigion, a bydd yn lobïo... darllen mwy
 

Bydd cynghorau lleol Cymru yn wynebu anawsterau ariannol enfawr am flynyddoedd i ddod 

Dydd Mercher, 10 Rhagfyr 2014 Categorïau: Newyddion
Ac arweinyddion y cynghorau lleol yn rhybuddio y bydd sawl gwasanaeth cyhoeddus gwerthfawr mewn perygl o ganlyniad i doriadau parhaus Datganiad yr Hydref, mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi ei chyllideb derfynol gan gadarnhau y bydd yr arian ar... darllen mwy
 

Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd wedi'i enwi'n Wleidydd Lleol y Flwyddyn 

Dydd Mawrth, 09 Rhagfyr 2014 Categorïau: Newyddion
Mae Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Bob Bright, wedi’i enwi’n Wleidydd Lleol y Flwyddyn yn ystod achlysur gwobrau gwleidyddol blynyddol Cymru. Daw’r clod yn sgîl blwyddyn pan ddaeth Cynhadledd NATO – y gynhadledd ryngwladol... darllen mwy
 

Cyfuno 10 cyngor lleol i sefydlu awdurdod rhanbarthol 

Dydd Mawrth, 09 Rhagfyr 2014 Categorïau: Newyddion
Mae 10 o gynghorau lleol Cymru wedi cytuno i gydweithio er mwyn sefydlu awdurdod cyfun a allai fod yn gyfrifol am benderfyniadau allweddol y de-ddwyrain ym meysydd datblygu economaidd, trafnidiaeth a chynllunio. Gwelir hyn yn ddatblygiad... darllen mwy
 

Croesawu £1 miliwn i'r llyfrgelloedd 

Dydd Mawrth, 09 Rhagfyr 2014 Categorïau: Newyddion
Mae’r cynghorau lleol wedi croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i neilltuo £1 miliwn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau’r llyfrgelloedd. Mae’r cynghorau lleol yn wynebu toriadau llym yn 2015 ac mae cyllideb eu llyfrgelloedd wedi gostwng o 19% ledled y ... darllen mwy
 

Rhaid blaenoriaethu gwasanaethau diogelu i wella iechyd pobl Cymru 

Dydd Llun, 08 Rhagfyr 2014 Categorïau: Newyddion
Mae’r cynghorau lleol wedi croesawu adroddiad sy’n dweud y gallai isafswm ynglŷn â phrisiau alcohol arbed £882 miliwn i goffrau’r wlad. Maen nhw wedi rhybuddio, fodd bynnag, y gallai rhagor o doriadau cyllidebol effeithio’n fawr ar wasanaethau... darllen mwy
 

Rhaid blaenoriaethu gwasanaethau cyhoeddus yn ystod llymder 

Dydd Mercher, 03 Rhagfyr 2014 Categorïau: Newyddion
Yn ôl Datganiad yr Hydref Canghellor Trysorlys y Deyrnas Gyfunol, bydd llymder yn y sector cyhoeddus yn parhau yn ystod cyfnod nesaf Senedd San Steffan. Felly, mae'r cynghorau lleol yn gofyn i wasanaethau cyhoeddus Cymru gael eu diogelu. Mae'r... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=12&year=2014&pageid=68&mid=909