CLILC

 

Posts From Rhagfyr, 2012

  • RSS

Archifau

Byd llywodraeth leol i osod sylfaen 'rhanbarthau dinasol' 

Dydd Gwener, 14 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu'r cyhoeddiad bod Cymru un cam yn nes at fabwysiadu'r syniad o 'ranbarthau dinasol' i wella twf a gweithgarwch economaidd. Mae'r datganiad gan y Gweinidog dros Faterion Busnes, Edwina Hart AC, yn ymwneud â sefydlu dau gylch ... darllen mwy
 

Adroddiad newydd am arloesi yng ngwasanaethau gofal y cynghorau 

Dydd Iau, 13 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu adroddiad gan un o bwyllgorau’r Cynulliad am rôl flaengar cynlluniau arloesol cynghorau Cymru ynglŷn â gofalu am bobl hŷn. Wrth ofyn i Gymru beidio â dibynnu’n ormodol ar gartrefi gofal preswyl, mae adroddiad ‘Gofal... darllen mwy
 

Manylion terfynol y dyraniad ariannol i fyd llywodraeth leol 

Dydd Mercher, 12 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion
Gan ymateb i fanylion terfynol y dyraniad ariannol i fyd llywodraeth leol, meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton (Sir y Fflint), Dirprwy Arweinydd WLGA a’i Llefarydd dros Arian ac Adnoddau: “Mae WLGA yn croesawu’r dyraniad sy’n rhoi arian craidd... darllen mwy
 

WLGA o blaid datganiad am hawliau pobl hŷn 

Dydd Mercher, 12 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn ddiweddar y gallai fod datganiad ffurfiol i ddiogelu hawliau pobl hŷn. Er na fyddai statws statudol i ddatganiad am hawliau pobl hŷn Cymru, y cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Gyfunol fyddai, a... darllen mwy
 

Amheuon WLGA am adroddiad o gynllunio at raid 

Dydd Mawrth, 11 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion
Cododd WLGA gwestiynau heddiw am ganfyddiadau adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ynglŷn â threfniadau ymateb i argyfyngau sifil. Meddai'r Cynghorydd Neil Moore (Bro Morgannwg), Llefarydd WLGA dros Wasanaethau Rheoleiddio a Rheng Flaen: “Mae'n ... darllen mwy
 

Ymwybyddiaeth o broblemau'r GIG 

Dydd Gwener, 07 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu heddiw ganfyddiadau'r arolwg gynhaliodd Cydffederasiwn y GIG. Yn ôl yr arolwg, mae pobl Cymru yn fwyfwy ymwybodol o'r rhesymau dros newid gwasanaethau iechyd. Fe welodd cynulleidfa cynhadledd Cydffederasiwn y GIG grynodeb... darllen mwy
 

Pryder WLGA am gynllun treth y cynghorau 

Dydd Mercher, 05 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi dweud y dylai'r Cynulliad sefydlu rheoliadau'r cynllun newydd ar gyfer treth cynghorau Cymru erbyn heddiw fel y bydd cyfle i'r cynghorau lleol gytuno ar eu cynlluniau lleol erbyn mis Ionawr. Rhaid i Lywodraeth Cymru ddyfeisio... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=12&year=2012&pageid=68&mid=909