CLILC

 

Posts From Tachwedd, 2019

  • RSS

Diwygiadau sylweddol i gynghorau yng Nghymru 

Postio gan
Jenna Redfern
Dydd Mawrth, 19 Tachwedd 2019
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi diwygiadau eang i lywodraeth leol drwy’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), a gyhoeddwyd heddiw. Bydd y Bil yn darparu pŵer cymhwysedd cyffredinol newydd i gynghorau, yn symleiddio gofynion... darllen mwy
 

Arweinwyr cynghorau DU yn cytuno i weithredu ar y cyd ar safonau mewn bywyd cyhoeddus 

Dydd Gwener, 08 Tachwedd 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Cyfarfu arweinwyr y pedwar Cymdeithas Llywodraeth Leol yn Fforwm y DU yng Nghaerdydd ar y 5ed o Dachwedd i drafod ein blaenoriaethau cyffredin a chytuno rhaglen ar y cyd o weithredu i hybu gwarineb mewn bywyd cyhoeddus. Gan groesawu ei... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=11&year=2019&pageid=68&mid=909