CLILC

 

Posts From Tachwedd, 2018

  • RSS

Datganiad WLGA: Adnoddau ychwanegol i Gynghorau 

Dydd Mercher, 21 Tachwedd 2018 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae'r cyhoeddiad ynghylch adnoddau ychwanegol ar gyfer gwasanaethau lleol ar draws Cymru yn dilyn trafodaethau cynhyrchiol dros y mis diwethaf rhwng Llywodraeth Cymru ac WLGA. Ymrwymodd Llywodraeth Cymru i roi cynghorau ar “flaen y ciw” ar gyfer... darllen mwy
 

Gweithio mewn partneriaeth i wella deilliannau i blant 

Dydd Iau, 15 Tachwedd 2018 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Mewn cynhadledd a gynhaliwyd gan Llywodraeth Cymru yn Llandrindod heddiw ar ‘Wella Deilliannau i Blant’, daeth pobl broffesiynol o fewn gofal cymdeithasol i blant ynghyd i drafod yr ystod o heriau y mae’r sector yn eu wynebu. Yn mynychu’r... darllen mwy
 

‘Peidiwch gadael Cymru wledig ar ôl wedi Brexit’: Rhybudd gan arweinwyr gwledig CLlLC 

Ni ddylai Cymru gael ei rhoi o dan anfantais cystadleuol mewn unrhyw ddulliau o gefnogi amaethyddiaeth yn y dyfodol, mae arweinwyr cynghorau gwledig yng Nghymru yn rhybuddio. Mewn cyfarfod yng ngogledd Cymru o Fforwm Gwledig CLlLC (sydd yn... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=11&year=2018&pageid=68&mid=909