CLILC

 

Posts From Tachwedd, 2016

  • RSS

Datganiad WLGA - Y Cyng. Bob Wellington CBE 

Dydd Mawrth, 29 Tachwedd 2016 Categorïau: Newyddion
Mae'r Cyng. Bob Wellington CBE wedi cyhoeddi y bydd yn ymddeol fel arweinydd Cyngor Torfaen ar ddiwedd 2016 a bydd hefyd yn gorffen fel arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae’r Cyng. Wellington wedi cyhoeddi y bydd yn ildio awenau... darllen mwy
 

Datganiad WLGA yn ymateb i fwriad Llywodraeth Cymru i gynnig cymorth i ysgolion cefn gwlad 

Dydd Mercher, 16 Tachwedd 2016 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Cyfarfu Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, â’r cynghorwyr sy’n gyfrifol am addysg ym mhob awdurdod lleol ddydd Gwener diwethaf. Ysgolion cefn gwlad oedd un o’r materion a drafodwyd. Yng ngoleuni’r drafodaeth honno, bydd yr... darllen mwy
 

Canmol arweinyddiaeth cynghorau mewn cyfnod heriol 

Dydd Iau, 03 Tachwedd 2016 Categorïau: Newyddion
Canmolwyd cynghorau a’u staff heddiw am ddarparu gwasanaethau gwell er gwaethaf pwysau ariannol a chyfnod o newid digynsail. Wrth annerch dros 260 o gynrychiolwyr yng Nghynhadledd Flynyddol CLlLC yng Nghaerdydd heddiw, galwodd Arweinydd CLlLC,... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=11&year=2016&pageid=68&mid=909